Voortaan alleen nog digitaal klagen bij geluidsoverlast evenementen: “Drempel wordt hoger”

nieuws
Foto: Mark Angelo via Pexels

Wie geluidsoverlast ervaart tijdens een evenement in de gemeente Groningen kan sinds 1 juni niet meer met de gemeente Groningen bellen. In plaats daarvan kan er een digitaal formulier op een website worden ingevuld.

“Als je in de gemeente voorheen geluidsoverlast ervoer tijdens een festival kon je een telefoonnummer bellen waar je klacht genoteerd werd”, vertelt Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk. “Afgelopen week zag ik toevallig dat er nu een digitaal formulier beschikbaar wordt gesteld dat mensen bij overlast in kunnen vullen. Ik heb daarover contact gezocht met de gemeente, waarbij men heeft laten weten dat het digitale formulier de telefoonlijn vervangt. Sinds 1 juni kan er niet meer worden gebeld.”

“Niet iedereen kan zo’n formulier invullen”
Met het digitale formulier is Pijttersen blij. “Het is een hele verbetering, maar het is nog niet perfect. Ik vind het alleen wel frappant dat het telefoonnummer volledig uit de lucht is gehaald. Als je nu een klacht hebt moet je je computer opstarten, moet je een formulier invullen en moet je dit verzenden. Niet alle oudere mensen zullen dit kunnen. En niet iedereen heeft een computer. En daarnaast, als jij ’s avonds niet kunt slapen vanwege luide muziek, dan ga je waarschijnlijk niet eerst je computer opstarten om je probleem haarfijn te beschrijven in een formulier. Mijn gevoel is dat de drempel om te klagen hierdoor hoger wordt.”

“Telefoonlijn was onbereikbaar”
Dat de telefoonlijn niet het perfecte middel is, was al langere tijd duidelijk. Het Paradigm Festival, dat twee weken geleden gehouden werd, maakte dat volgens Pijttersen nog eens duidelijk: “Het leidde tot een hoos aan klachten. Met name uit de wijken Corpus den Hoorn, Laanhuizen en de Grunobuurt. Zeg maar het gebied ten zuiden van het Suikerunieterrein. Er kwamen ook zoveel telefoontjes binnen dat de lijn onbereikbaar was. Wij weten dit omdat mensen vervolgens met hun klachten bij ons kwamen. Waarop wij gereageerd hebben, meld dit bij de gemeente. Zij moeten het registeren. En meld daarna bij ons dat je geklaagd hebt, omdat we graag een overzicht willen hebben hoeveel klachten er binnen komen.”

Paradigm
Het Paradigm Festival bestrijdt de geluiden. “We hebben het evenement met de gemeente geëvalueerd”, laat Paul Grimmius weten. “Bij de gemeente zijn in totaal zes klachten binnengekomen. Op de telefoonlijn die we zelf in de lucht hebben gebracht is één gesprek binnengekomen. Buurtbewoners waren hier van op de hoogte, want we hebben mensen van tevoren een brief gestuurd waarin het event werd aangekondigd, en waar ook het nummer in werd vermeld.”

Gemeente
Op de website van de gemeente Groningen is het telefoonnummer niet meer te vinden. De gemeente schrijft: “Het ingevulde formulier wordt direct verzonden naar Stadstoezicht. Handhavers bekijken tijdens het evenement of en welke klachten binnenkomen. Ze kunnen met de ingevulde gegevens tijdens het evenement actie ondernemen, zoals een geluidsmeting doen.”

Rectificatie
In dit artikel werd eerst gemeld dat het Paradigm Festival tot een klachtenregen heeft geleid. Dit is aangepast met een reactie van het festival, dat deze uitspraak weerlegt.