Raadsfracties willen actie om onbenut arbeidspotentieel beter te benutten

De gemeenteraadsfracties van de VVD, D66, Stadspartij 100% voor Groningen, PVV en Partij voor het Noorden willen weten wat het college gaat doen om Groningers die (meer) willen werken in te zetten op de krappe arbeidsmarkt.

De fracties dienden vrijdag schriftelijke vragen in bij het college.

Eerder deze week werd bekend dat de gemeente Groningen het grootste, onbenutte arbeidspotentieel kent van alle Nederlandse gemeentes. Daarbij gaat het om mensen die geen werk hebben en wel werk zoeken, maar bijvoorbeeld ook om mensen die deeltijd werken en nog wat meer uren kunnen en willen werken.

De fracties willen nu weten wat het college gaat doen om het arbeidspotentieel beter te benutten en welke samenwerking zij daarbij op gaat zoeken. De partijen denken daarbij aan intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en regionale partners.

“De gemeente doet al een hoop om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te krijgen. Dit soort nieuwsberichten roept bij ons de vraag op of de inzet van de gemeente effectief genoeg is om het probleem aan te pakken” aldus Elisabeth Akkerman, raadslid voor de VVD.

Yaneth Menger, raadslid voor de Stadspartij 100% voor Groningen, vult aan: “Er zijn nog steeds rond de 10.000 mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Waarom laat deze gemeente dit arbeidspotentieel onbenut en investeert ze niet in arbeidskapitaal.”