Subsidie voor organisaties die samenwerken om mensen aan het werk te krijgen

nieuws
Foto: StarLight from FreeImages

De provincie Groningen verleent aan drie projecten een subsidie van in totaal ruim 200 duizend euro. Bij deze projecten gaat het onder meer om samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en sport.

De provincie vindt het belangrijk dat organisaties met elkaar verbindingen aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich te blijven ontwikkelen. Het project Baanbrekend Perspectief houdt zich bezig met het helpen van oudere werknemers om in aanloop naar hun pensioen een carrière switch te maken.

Het project Generatie X Westerwolde wil bijstandsgerechtigden tussen 50 en 60 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt activeren. Het project Samen Richting Duurzaam Leren wil kwetsbare werkzoekenden ICT-basisvaardigheden bijbrengen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Samen met onderwijs, overheden en andere partners gaan we als provincie aan de slag om de Groningse beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder te maken. Een leven lang ontwikkelen draagt hier aan bij. Door gebruik te maken van de denkkracht en deskundigheid van organisaties uit verschillende werkvelden willen we alle mogelijkheden benutten.”

Deel dit artikel: