Met platform hopen omwonenden Gerrit Krolbrug voet tussen de deur te krijgen

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Drie bewonersorganisaties, de werkgroep Toegankelijk Groningen en de Fietsersbond hebben een platform opgericht waarmee men hoopt een voet tussen de deur te krijgen bij het proces rond de nieuwe Gerrit Krolbrug.

“Het oprichten van het Platform Gerrit Krolbrug is een reactie op het bericht dat wij geen inspraak meer hebben in het proces”, vertelt Chris van Malkenhorst van de bewonersvereniging De Hunze en Van Starkenborgh. “Op dit moment zijn de bewonersorganisaties van Beijum, de Korreweg en De Hunze en Van Starkenborgh hier in vertegenwoordigd, samen met Toegankelijk Groningen en de Fietsersbond. Andere stakeholders kunnen hier bij aanschuiven. Zo hebben we uit andere wijken ook al te horen gekregen dat men mee wil doen.”

Geen vertrouwen
Het Platform is een reactie op de ontwikkelingen. “Wij hebben geen vertrouwen in de gemeente Groningen. Wij hebben het gevoel dat de gemeente maar wat aan het meezingen en -dansen is met wat Rijkswaterstaat wil, waarbij Rijkswaterstaat een bepaalde macht heeft. Een macht die geënt is op het voorrang geven aan de scheepvaart. Als je constateert dat de gemeente niet onze belangen behartigt, dan moet je wat. Dan kun je niet anders dan door dit op te zetten. En het botst met alle afspraken die gemaakt zijn. Er is namelijk afgesproken dat bewoners moeten participeren, dat ze inspraak moeten hebben. Dat staat zwart op wit.”

“We kregen altijd te horen, jullie gaan te snel, komt nog”
In de wijken groeit de onvrede. “Boos is een woord dat de lading niet dekt. Maar er is onbegrip. Mensen begrijpen niet dat er een jaar na data nog steeds geen oplossing is. En er is onbegrip over wat men wil. En dan hebben we het over de hoogte van de brug. We zijn bang dat bepaalde groepen mensen moeite gaan hebben met de brug. En dan hebben we het nog niet eens over winterse omstandigheden. Ik verwacht met deze hoogte en hellingspercentages ongelukken. Daarnaast zijn er nog heel veel punten die onduidelijk zijn. Wij hebben altijd gezegd, we willen daar over mee praten. We kregen altijd te horen, jullie gaan te snel. Dit gaat nog komen. En nu de fase aanbreekt dat dit aan bod komt, dan worden we als bewoners buitenspel gezet.”

Raadsleden
Vorige week liet Van Malkenhorst zich duidelijk uit over de situatie. “Sindsdien, en ook vanwege een brief aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur, hebben verschillende raadsleden zich gemeld. Ook nieuwe raadsleden. Dat vind ik heel tof. Zij proberen zich in te lezen in de situatie om straks in de commissies de juiste vragen te kunnen stellen. En ook een partij heeft zich gemeld die gezegd heeft dat het misschien niet goed is geweest om voor de variant te kiezen waar ze voor gestemd hebben.”

Deel dit artikel: