Gerrit Krolbrug een jaar later: ‘Bewoners en Rijkswaterstaat op ramkoers, gemeente aan de leiband’

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het is zondag precies een jaar geleden dat de Gerrit Krolbrug werd aangevaren door een schip. Twaalf maanden later is er nog altijd geen nieuwe brug en groeit de onvrede en de frustratie onder de buurtbewoners met de dag.

“Er is geen participatie, de bewoners worden niet gezien en gehoord en het interesseert Rijkswaterstaat allemaal niks”, verzucht Chris van Malkenhorst van de bewonersvereniging De Hunze en Van Starkenborgh. “Het is een hautaine club, die doet wat ze zelf wil, die haar eigen gang gaat. En de gemeente Groningen. Die zit aan de leiband, heeft geen mening en volgt gedwee. Net als de politici in de gemeenteraad die in de periode na de aanvaring hoog van de toren bliezen dat er snel een oplossing moest komen. Tegenwoordig komen ze niet verder dan te zeggen dat het niet goed gaat, en daar blijft het dan bij.”

Aanvaring
Terug naar de nacht van 14 op 15 mei 2021. Het is rond 00.15 als buurtbewoners een luide knal horen. Wanneer zij gaan kijken blijkt de Gerrit Krolbrug geramd te zijn door een groot schip. De brug liep daarbij grote schade op en hing scheef op het draaimechanisme. Niemand raakte gewond. De schipper verklaarde dat hij de brug niet had gezien. De vaarweg Van Starkenborghkanaal blijft een aantal dagen gestremd, autoverkeer kan sindsdien niet meer van de verbinding gebruik maken en fietsers en voetgangers worden via de loopbruggen geleid.

Tekst gaat verder onder de foto

De Gerrit Krolbrug raakte bij de aanvaring zwaar beschadigd. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

5,5, 4,5 of 3,0 meter hoog
De Gerrit Krolbrug is op dat moment al een hele tijd onderwerp van gesprek. De brug moet vervangen worden waarbij Rijkswaterstaat heel graag een hoge variant ziet, van 5,5 meter hoogte, waardoor het scheepvaartverkeer onbelemmerd door kan varen. De bewoners en de duizenden fietsers en wandelaars die er dagelijks gebruik van maken zien het liefst een nieuwe brug op 3,0 meter hoogte. De gemeenteraad kiest uiteindelijk voor een tussenvariant van 4,5 meter hoogte. Daarbij laat men weten via verschillende moties dat participatie en inspraak tijdens het gehele proces erg belangrijk is.

“Rijkswaterstaat wenst geen participatie meer”
“Een aantal weken geleden hebben wij een bewonersvergadering gehad over de Gerrit Krolbrug”, vertelt Van Malkenhorst. “De verwachtingen waren hooggespannen omdat het al heel lang stil is op de lijn. Rijkswaterstaat communiceert namelijk niet. De voorbereiding op deze avond ging echter niet helemaal zoals wij verwacht hadden. Rijkswaterstaat gaf aan dat zij geen participatie meer wenst met de bewoners en dat ze enkel nog in gesprek willen met clubs als de Fietsersbond en Schuttevaer. Ik heb hen toen geadviseerd dat als je dit gaat zeggen op de avond, dat je dan hele emotionele reacties gaat krijgen. Ik heb gezegd, ga andere termen gebruiken en zeg dat men wel inspraak houdt.”

“De wethouder heeft gezegd dat zonder participatie er helemaal niks gaat komen”
Op de bewonersvergadering kwamen rond de vijftig mensen af. “En daar werd gezegd dat er op het ontwerp dat men heeft voor de nieuwe brug weinig op af te dingen valt. Wel zou het mogelijk zijn om het één en ander af te stemmen qua wachtplekken voor de fietsers. Dat deed de gezichten in de zaal behoorlijk fronsen. Door de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat werd gezegd dat men momenteel druk bezig is met het voorlopig ontwerp. Als het klaar is, dan kan er bij de zienswijze gereageerd worden. Ja, en dat staat haaks op alles wat afgesproken is. Er is altijd beloofd en gezegd dat inspraak mogelijk zou zijn. Sterker nog, de wethouder heeft aangegeven dat zonder participatie er helemaal niks gaat komen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Om het Van Starkenborghkanaal weer bevaarbaar te maken moest de brug met groot materieel naar de zijkant worden verplaatst. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“We worden buitenspel gezet”
De bewonersvereniging heeft inmiddels een brandbrief naar de gemeente gestuurd. “Deze hebben we eind april verstuurd. Maar geen enkele wethouder, ambtenaar of raadslid heeft gedacht daar moet ik maar eens op reageren. Niets. Kijk. Er zijn afspraken gemaakt. Er zijn moties aangenomen dat participatie in dit project belangrijk is. Maar de bewonersorganisaties worden gewoon buitenspel gezet. En dat maakt dit hele project onbetrouwbaar. Eerder hebben we, samen met achttien verschillende organisaties, een lijst met wensen, aandachtspunten en kritiek ingediend. Toen werd gezegd, dat het nog te vroeg was en dat deze punten niet tijdens het schetsontwerp zouden worden uitgewerkt. Dit zou gebeuren tijdens de fase voorlopig ontwerp. Door nu de bewoners buiten spel te zetten kunnen wij daar niet aan deelnemen.”

Acties
Afgelopen woensdag vond er in de Korrewegwijk een inloopavond plaats waarbij de plannen voor de nieuwe brug gepresenteerd werden. “Voor de bühne was er een busje neergezet waar mensen ideeën in konden stoppen. Niemand van de direct betrokkenen en comitéleden hebben daar gebruik van gemaakt omdat men weet wat er mee gedaan wordt. Helemaal niets.” Bij de bewonersorganisaties leeft en heerst het beeld dat zij er niet toe doen. “Op politiek niveau zijn er afspraken gemaakt waar Rijkswaterstaat zich niet aan houdt. Wij worden nu buitenspel gezet. Dat betekent dat wij andere middelen ter hand moeten gaan nemen. En dan heb ik het inderdaad over acties.”