“Komende jaren van groot belang dat bedrijven fors gaan investeren in scholing medewerkers”

nieuws
Foto via Provincie Groningen

Het is de komende jaren van groot belang dat bedrijven fors gaan investeren in de ontwikkeling en scholing van medewerkers. Dat zegt het Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen woensdag.

Het Centre of Expertise Ondernemen heeft onderzoek gedaan naar de leercultuur in bedrijven in de regio. De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender, ook in de regio Groningen-Assen. Het is van belang om daarom te investeren in ontwikkeling en scholing. De wil bij ondernemers is er, maar vaak stuiten zij op praktische bezwaren. “Een leven lang ontwikkelen is helemaal met de huidige arbeidsmarkt pure noodzaak”, zegt Ton Driessen, voorzitter van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen.

“Ondernemers willen graag investeren in medewerkers, maar om allerlei redenen kunnen ze dit niet”
Voor het onderzoek zijn 6.329 werkgevers benaderd die vijf of meer werknemers in dienst hebben. In totaal hebben 671 werkgevers aan het onderzoek meegewerkt. Daaruit blijkt dat iets meer dan de helft van het aantal werknemers in Groningen en Drenthe het afgelopen jaar een cursus of opleiding heeft gevolgd. Gemiddeld volgen werknemers 83 uur scholing per jaar. Twee derde van de scholing vindt onder werktijd plaats. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ondernemers vaak wel willen investeren in hun medewerkers, maar het om allerlei redenen niet altijd kunnen. Waarbij ontwikkeling van het personeel belangrijk is, worstelen werkgevers hier juist mee, omdat ze personeel maar moeilijk kunnen missen.”

“Gebruik van het scholingsaanbod door ondernemers valt tegen”
Driesen denkt de reden ook te weten: “Het is best complex voor een werkgever om de ontwikkeling van medewerkers te combineren met de dagelijkse praktijk op de werkvloer en de druk om de volgende dag te leveren. Het scholingsaanbod heeft de afgelopen paar jaar een vlucht genomen en er zijn talloze financieringsopties. Toch valt het gebruik van het scholingsaanbod door ondernemers tegen. Terwijl een leven lang ontwikkelen pure noodzaak is, helemaal met de huidige arbeidsmarkt.”

“Teveel naar personeelsplanning kijken”
Arjen Edzes is projectleider van Talent in de Regio. Hij constateert dat werkgevers nog steeds teveel naar personeelsplanning kijken: “Bijna de helft van de werkgevers verwacht de komende jaren het personeelsbestand te gaan uitbreiden, ondanks de krappe arbeidsmarkt. Bijna zeven van de tien werkgevers verwacht echter problemen met het werven van personeel. De strategische oplossing die tachtig procent van de werkgevers hierop wil inzetten is extra investeren in werving. Het gevolg van die strategie is dat iedereen bij elkaar de vliegen afvangt. Voor de regionale economie moeten we daarom op de lange termijn met andere oplossingenkomen.”

De bedoeling is dat de onderzoekresultaten gedeeld gaan worden met VNO-NCW, MKB Noord en stakeholders en er actie op ondernomen wordt: “wie niet investeert in de ontwikkeling van zijn medewerkers, die mist op een dag de boot en heeft dan letterlijk het nakijken.”

Deel dit artikel: