Doelen VRIJDAG maar gedeeltelijk gehaald

nieuws

Na  de fusie van de muziekschool en het kunstencentrum vallen er gaten bij van het gespecialiseerde muziekonderwijs, talentontwikkeling en het bieden van een platform voor amateurverenigingen. De gemeente en VRIJDAG moeten scherpere keuzes gaan maken qua doelen en beter nadenken over de financiering en de controle daarop.

De Rekenkamer Groningen presenteerde woensdag het rapport ‘De kunst van het verenigen’. Onderzocht werd het resultaat van de fusie tussen het kunstencentrum en de muziekschool en de rol van VRIJDAG bij de realisatie van de doelstellingen voor de amateurkunst en -cultuur. Niet alle met de fusie beoogde doelen zijn bereikt, is de conclusie. Dat ligt aan de doelen zelf, die soms onderling tegenstrijdig zijn en te ambitieus. Het komt ook door de manier waarop VRIJDAG invulling geeft aan die doelen. Ook de gemeenteraad en het stadsbestuur hielden  niet altijd de vinger aan de pols.

De beperktere mogelijkheden leiden tot minder specialisatie en minder doorstroom naar de amateurkunstverenigingen en conservatoria en uiteindelijk ook tot minder doorstroom naar ‘grote’ orkesten. Dat heeft negatieve invloed op het gewilde imago van Groningen als cultuurgemeente.