Stadspark Natuurlijk komt met eigen stemwijzer voor raadsverkiezingen

nieuws
Foto Andor Heij: Stadspark, paviljoen

Naast de Nederlandstalige en Engelstalige StemWijzer van gemeente Groningen voor komt de Vereniging Stadspark Natuurlijk! met een eigen variant van de stemhulp. Daarmee wil de belangengroep duidelijk maken aan Stadjers welke gevolgen hun keuze gaat hebben voor de toekomst van het park.

De leden van de actiegroep maken zich al jaren hard tegen de plannen die de gemeente heeft met het park. Het huidige gemeentebestuur stemde in met een grote investering in het park om er onder meer grote evenementen, festivals en concerten te kunnen houden. Stadspark Natuurlijk! vreest dat de plannen voor veel geluidsoverlast, zwerfvuil en vandalisme gaan zorgen in het park.

De stemwijzer van Stadspark Natuurlijk! is bedoeld om stemmers te laten weten waar ze voor kiezen, met betrekking tot de ontwikkeling van het park. “We hebben alle partijen vijf stellingen voorgelegd, met het verzoek aan te geven of ze voor of tegen de stelling zijn met de mogelijkheid hun keuze kort toe te lichten”, schrijft de belangengroep. “Daarnaast hebben we alle partijprogramma’s doorgenomen op de steekwoorden  en per partij kort hun visie op die onderwerpen samengevat. De partijprogramma’s zijn bij elke partij weer anders van opzet en de vele ronkende woorden kunnen verbloemen welke betekenis erachter schuilgaat. En omdat woorden en daden niet altijd samengaan, hebben we ook het stemgedrag in de gemeenteraad bekeken op drie onderwerpen die met het Stadspark en de evenementen te maken hebben.”

Stadspark Natuurlijk! stelt nadrukkelijk dat ze zich bij de stemwijzer onthouden heeft van commentaar. “We geven niet meer informatie dan wat de partijen zelf hebben gezegd, geschreven en hoe ze gestemd hebben”, schrijft de belangengroep. “Iedereen mag daaruit zelf een conclusie trekken. Wees je ervan bewust dat alle partijen zichzelf in verkiezingstijd van hun beste kant laten zien. Wat er na de verkiezingen van alle mooie woorden overblijft, is dan ook nog maar de vraag.”

De stemwijzer van Stadspark Natuurlijk! is hier te vinden.