Provincie past subsidieregeling rond erfgoed, archeologie en Nedersaksisch aan

nieuws
Foto: Daian Gan via Pexels.com

Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie moeten makkelijker subsidie kunnen aanvragen voor projecten op het gebied van erfgoed, archeologie en de Nedersaksische taal. De provincie Groningen heeft de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed daarom op een aantal punten versoepeld.

Zo wordt een subsidieaanvraag voor een activiteit om de Nedersaksische taal te behouden laagdrempeliger. De activiteit hoeft zich nu alleen te richten op deelnemers en publiek uit de provincie Groningen. De verplichte samenwerking met een organisatie uit Drenthe, Friesland, Gelderland of Overijssel vervalt. Daarnaast komt er meer duidelijkheid voor instellingen die subsidie aan willen vragen voor een project binnen het erfgoed en archeologie. De projecten kunnen subsidie krijgen, als ze kunnen laten zien dat inwoners, bezoekers en vrijwilligers actief kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het project en de uitvoering ervan.

Cultuur- en erfgoedinstellingen kunnen dit jaar maximaal 70 procent van de subsidiabele kosten vergoed krijgen, omdat de sector zwaar getroffen is door de coronacrisis. Volgend jaar valt het percentage terug naar vijftig. De eerstvolgende aanvraagronde sluit op 1 april. Daarna sluiten aanvraagrondes op 1 juni, 1 september en 1 november 2022.