Natuurorganisaties overhandigen petitie over grutto’s aan politici

nieuws
Foto Jan van de Kam. Grutto

Acht Groningse natuurorganisaties overhandigen zaterdag 12 maart vijfduizend handtekeningen voor de petitie ‘Geef de Grutto een toekomst in De Oude Held’ aan lijsttrekkers van de gemeente Groningen.

De overhandiging vindt plaats op het fietspad bij de Vierverlatenweg in Hoogkerk. Polder De Oude Held is een uniek weidevogelgebied tussen Groningen en Hoogkerk. Volgens de natuurorganisaties wil de gemeente daar de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij woningbouw op de vloeivelden van de voormalige Suikerunie. Dit betekent dat een deel van de polder permanent onder water wordt gezet ten behoeve van onder andere de geoorde fuut en vleermuizen.

Het gevolg is dat dit gebied niet meer geschikt is voor weidevogels zoals de grutto. Die zijn namelijk uiterst trouw aan hun woongebied; ze laten zich niet verhuizen. De plannen van de gemeente betekenen volgens de natuurorganisaties het einde van deze gruttopopulatie. “En het gaat al zo slecht met de grutto”.

Bij de overhandiging van de petitie komen ook de aanwezige lijsttrekkers, enkele weidevogelboeren en kenners van het gebied aan het woord. Deze laatste groep geeft een toelichting over het gebied en de noodzaak om het gebied te behouden.

Deel dit artikel: