ChristenUnie publiceert ‘Verkiezingsprogramma in Gewone Taal’

nieuws
Foto: ChristenUnie Groningen

De fractie van de ChristenUnie heeft woensdag een verkiezingsprogramma in begrijpelijk Nederlands online geplaatst.

“Het kan soms een uitdaging zijn voor mensen om te begrijpen wat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma vertellen over hun plannen”, vertelt kandidaat-raadslid Sten Wennink van de partij. “Daarom publiceren wij een week voor de verkiezingen een ‘Verkiezingsprogramma in Gewone Taal’. Op zes pagina’s wordt in begrijpelijk Nederlands kort beschreven wat de inzet van de partij is bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week.”

Onnodig moeilijk maken
Volgens de partij schiet men nog wel eens uit de bocht met vaktermen, ingewikkelde zinnen en onnodig moeilijk taalgebruik. “Hierdoor maken we het kiezers onnodig moeilijk om voorbereid naar de stembus te gaan. Eén op de tien volwassenen in de gemeente Groningen heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Met een verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal willen we deze inwoners kort maar krachtig vertellen wat ze van ons kunnen verwachten.”

Zes pagina’s
Het verkiezingsprogramma is teruggebracht van zestig naar zes pagina’s. Daardoor worden niet alle thema’s besproken, maar zijn wel de belangrijkste thema’s in begrijpelijk Nederlands opgeschreven. De ChristenUnie is niet de enige die de verkiezingen begrijpelijk probeert te maken. “Zo is er de Verkiezingskrant in Gewone Taal van ProDemos die uitlegt wat de gemeenteraadsverkiezingen zijn en wat de gemeenteraad doet. Een ander voorbeeld zijn de Taalhuizen. Noorderpoort, Alfa-College, Stichting Lezen en Schrijven, het Forum Groningen en de gemeente helpen daar de politiek en gemeenteraadsverkiezingen begrijpelijk te maken voor autochtone én nieuwe Groningers.”