Aantal WW-uitkeringen blijft dalen; nijpend tekort aan zorgpersoneel

nieuws
Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is in februari opnieuw afgenomen. Er zijn nu 2.470 Groningers met een uitkering. Dat zijn er 67 minder dan een maand geleden; een afname van 2,6 procent.

Vergeleken met een jaar geleden daalde het aantal uitkeringen met 34,6 procent. Dat is in lijn met de landelijke trend. De afname houdt enerzijds verband met de groei in seizoenswerk, en anderzijds met de versoepelingen van de coronamaatregelen. Dit zorgde voor aantrekkende werkgelegenheid in de horeca, cultuursector, contactberoepen en delen van de detailhandel.

In de zorg bleef de vraag naar personeel onverminderd groot. Het aantal openstaande vacatures nam in een jaar tijd met 36 procent toe. Het UWV werkt samen met partners aan zij-instroom van werkzoekenden om de tekorten te verminderen. Regionale werkgeversorganisaties houden daarom deze week allerlei activiteiten om mensen kennis te laten maken met het werken in zorg en welzijn.