‘220.000 extra woningen in noorden voor Lelylijn niet realistisch’

nieuws
Foto: Rob Dammers - America NSR VIRMm 9516, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109578156

220.000 extra woningen bouwen in Noord-Nederland, in combinatie met de aanleg van de Lelylijn, is niet realistisch. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar de spoorlijn, uitgevoerd voor het Rijk en de betrokken provincies.

In totaal zouden er in totaal tussen de 25.000 en 75.000 woningen gebouwd kunnen worden in het noorden, in combinatie met het treintraject. De eerder genoemde 220.000 woningen werden geopperd door de drie noordelijke provincies en dienden als ‘ruil’ voor de aanleg van de Lelylijn, waar het nieuwe kabinet onlangs nog drie miljard euro voor opzij zette.

De onderzoekers schatten de kosten voor de bouw van de spoorlijn in tussen de vijf en tien miljard euro. De regio en Europa moeten daarom ook bijdragen aan de spoorlijn. De spoorlijn zou langs de A6 en A7 naar het noorden moeten lopen, maar dat gaat slechts om een mogelijk tracé. De kosten zijn dan ook niet precies te bepalen.  Daarnaast schatten de onderzoekers in dat de bouw van de grote hoeveelheid extra woningen in het noorden gaat zorgen voor knelpunten op het wegennet, ondanks de aanleg van de spoorlijn. Dat zorgt daardoor voor een extra miljoeneninvestering.

Verder stellen de onderzoekers dat 2035 niet realistisch is als streefdatum voor de ingebruikname van de nieuwe spoorlijn. 2040 zou realistischer zijn. De bouw van de spoorlijn, die zorgt voor een flinke afname in de reistijd tussen Groningen en de Randstad, gaat volgens de onderzoekers wel zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat. Met name de Stad wordt aangedragen als één van de plekken die daar veel baat bij gaat hebben.