Raad trekt opnieuw aan de bel over verkeer Rummerinkhof na schoolverbouwingen

nieuws

Het gemeentebestuur moet nog eens goed kijken naar de verkeerssituatie die mogelijk gaat ontstaan aan Rummerinkhof in Haren, wanneer de twee scholen in de straat helemaal zijn verbouwd. Verschillende raadsfracties vrezen dat er een onveilige verkeerssituatie gaat ontstaan, als de gemeente de door haar gekozen ‘voorkeursvariant’ voor het verkeer in de straat doorzet.

De raadsfracties van de VVD, het CDA, 100%, de Stadspartij en de SP springen daarmee opnieuw in de bres voor bewoners in de straat. Zij zijn bang dat, als de Rummerinkhof een eenrichtingsstraat wordt, het breng- en haalverkeer van kinderen met name in de ochtend voor veel verkeersdrukte gaat zorgen.

Voor omwonenden is onduidelijk welke belangen er wel of niet meegewogen worden in de beslissing voor een voorkeursvariant, aldus VVD-raadslid Jasper Boter.  CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens vult aan dat de verkeersveiligheid daarom van essentieel belang is: “Dat is de reden om nogmaals te vragen om nog eens goed te kijken naar eerdere verkeerskundige onderzoeken, in samenhang met de bezwaren van omwonenden. Zeker nu de omwonenden flinke vraagtekens zetten bij de huidige voorkeursvariant.” Yaneth Menger (raadslid 100% Groningen) voegt daaraan toe: “Uiteindelijk is het van belang dat er in mooie schoolgebouwen goed onderwijs kan worden gegeven, maar zeker ook dat iedereen in de omgeving veilig van en naar school kan.”

Deel dit artikel: