“Gebouw Backbone kan niet gekocht worden, er zal een nieuwe plek gevonden moeten worden”

De locatie van Backbone aan de Travertijnstraat is eindig. De 150 bedrijfjes die er gevestigd zijn zullen op zoek moeten naar een nieuwe plek, waar de gemeente tot op zekere hoogte bij kan assisteren. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) woensdagavond gezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Van der Schaaf reageerde daarmee op een motie van de Partij voor de Dieren. “Vorige week woensdag is dit onderwerp ook aan de orde gekomen tijdens het Politiek Vragenuur”, vertelt raadslid Terence van Zoelen. “Het antwoord van het College deed me toen duizelen. Enerzijds werd gezegd dat broedplaatsen heel belangrijk zijn, maar aan de andere kant is er voor Backbone geen ruimte na 31 december. Backbone vervult op dit moment een mooie, sociale functie in de wijk. Met de motie willen wij het College vragen of niet onderzocht kan worden of het pand door Backbone gekocht kan worden en of er niet onderzocht kan worden of het gerenoveerd kan worden. Vorige week is gezegd dat het pand in slechte staat verkeert, maar volgens Backbone valt dit wel mee. En als het onverhoopt niet voortgezet kan worden op deze locatie, kunnen de activiteiten dan in wijkcentra plaats gaan vinden?”

Wethouder Van der Schaaf: “Vanaf het begin hebben we ons afgevraagd hoe lang we dit in de lucht kunnen houden”
Wethouder Van der Schaaf is helder: “Ik ga hetzelfde zeggen als vorige week. Als College vinden we broedplaatsen buitengewoon belangrijk. Dat laten we ook op verschillende plekken zien. Op het Suikerunie-terrein bijvoorbeeld, of eerder in de BigBuilding. Vastgoed dat in ons bezit is stellen we graag tegen een zo goedkoop mogelijke manier ter beschikking. Broedplaatsen zijn buitengewoon belangrijk voor ons culturele leven. Daar is geen discussie over. Wat betreft de Travertijnstraat 12. De vragen die u stelt, als het zelf aankopen en het renoveren, dat zijn allemaal punten die de afgelopen jaren zijn onderzocht. We hebben ons vanaf het begin in 2016 afgevraagd hoe lang we dit in de lucht kunnen houden.”

“Ondernemers hebben nog tien maanden de tijd om een nieuwe plek te vinden”
“Aanvankelijk zou het contract met Backbone tot 2020 duren, dit hebben we met twee jaar kunnen verlengen. Het beheer is op het pand afgestemd, waarbij de rol van de gemeente was om het wind- en waterdicht te houden, en Backbone zorgt voor de veiligheid. Dat hebben we aan kunnen bieden tegen een kostendekkende huur. Er is altijd gezegd dat het om een tijdelijke constructie gaat. Als er investeringen gedaan moeten worden, dan gaat de huurprijs omhoog. En dat is niet op te brengen voor Backbone. Het betekent dat onderhuurders op zoek moeten naar een nieuwe locatie. Daar hebben ze nog tien maanden de tijd voor. Wij zijn bereid om te helpen om een nieuwe plek te vinden, maar wel tot op zekere hoogte. Het ondersteunen van elke ondernemer kunnen wij niet waar maken. Daarnaast hebben we belangrijke wijkfuncties inmiddels verplaatst naar een locatie aan de Metaallaan.”

“Gebouw is niet te koop, is geen optie”
Van Zoelen: “Het is mooi dat de gemeente wil helpen zoeken naar een nieuwe locatie. Graag zouden we daar van op de hoogte blijven. Maar als het gaat om koop. Kunnen de mensen die er nu zitten, het gebouw niet kopen?” Van der Schaaf: “Nee, het is niet te koop, dat is geen optie. Financieel is dat niet haalbaar. En voor de duidelijkheid, we kunnen niet elke ondernemer die er nu zit ondersteunen. Die verantwoordelijkheid nemen wij niet. Dat kunnen wij niet waar maken.”

SP: “Het is jammer dat we dit onderwerp er op deze manier door heen moeten rammen”
De motie haalt uiteindelijk geen meerderheid. Vijf raadsleden stemmen voor, 29 tegen. Waarbij opvalt dat het CDA bij deze motie tot op het bot verdeeld is. Ook SP is tegen de motie, maar plaatst wel een opmerking: “Eigenlijk is dit jammer. We hebben het over Backbone, maar zonder Backbone. We rammen dit onderwerp er even door heen terwijl dit een uitgelezen kans was om Backbone in een beeldvormende sessie te laten vertellen wat ze doen en wat ze bereikt hebben. Wij zullen zeker nog met Backbone in gesprek gaan.”