Plan om concreter aan de slag te gaan met dierenwelzijn unaniem aangenomen door raad

nieuws
Foto: Peter Caulfield from FreeImages

De Groningse gemeenteraad heeft woensdag unaniem ingestemd met een motie van GroenLinks waarin het Stadsbestuur wordt opgeroepen om concreter aan de slag te gaan met het dierenwelzijn.

Het Stadsbestuur presenteerde onlangs een nieuw dierenwelzijnsbeleid. In de nota schrijft het College dat het de ambitie heeft om dierenleed tegen te gaan, het belang van dieren zwaarder mee te laten wegen en om bewoners meer te betrekken bij het dierenwelzijn. De fractie van GroenLinks is blij met de nieuwe nota, maar mistte tegelijkertijd concrete doelen. Daarom werd er woensdag een motie ingediend om het beleid van dierenwelzijn beter bij te kunnen houden en beter te kunnen toetsen.

‘Natuurlijk gedrag van dieren veel zegt over hoe het met de dieren gaat’
In de motie wordt het Stadsbestuur opgeroepen een plan te maken om inzicht te krijgen of het echt de goede kant op gaat met de dieren. Aangezien het lastig communiceren is met dieren wordt gevraagd om te kijken naar de harde cijfers met betrekking tot bijvoorbeeld het aantal gehouden dieren in de intensive veehouderij, de inzet van d dierenambulance, bijtincidenten en uithuisplaatsingen van huisdieren. Daarnaast is het volgens GroenLinks belangrijk om monitoring uit te voeren omdat natuurlijk gedrag van dieren veel zegt over hoe het met de dieren gaat.

“Het is als gemeente belangrijk om inzicht te krijgen in hoe het er echt voor staat met dierenwelzijn. Daarom willen we dat de wethouder hiermee aan de slag gaat”, vertelt raadslid Nick Nieuwenhuijsen. “Daarnaast vragen we in de motie ook of het College ten minste één keer per jaar deze bevindingen voorlegt aan de raad, zodat deze eventueel bij kan sturen.”

De motie werd unaniem aangenomen door de raad.