Pannekoekship Oosterhaven; tijdelijke en permanente vergunning tegelijkertijd indienen

Bij de komst van het Pannekoekschip naar de Oosterhaven moeten een aanvraag voor een tijdelijke en een permanente vergunning tegelijkertijd worden ingediend. Volgens het Stadsbestuur kunnen op deze manier alle belangen goed worden meegewogen in de discussie.

Het Stadsbestuur reageerde daarom op vragen van de fracties van de SP en D66. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP introduceerde het onderwerp door te zeggen dat er bij de partij de afgelopen periode meerdere signalen van mensen rondom de Oosterkade en Oosterhaven zijn binnengekomen die zich zorgen maken. Zorgen over eerst een tijdelijke en daarna een permanente verplaatsing naar de Oosterhaven. Meerdere bewoners vinden de locatie ongeschikt, en zij zijn tevens ontevreden over de manier waarop men geïnformeerd is en betrokken wordt bij het onderwerp.

Van der Schaaf: “Nog geen sprake van complete vergunningsaanvraag”
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA): “Waar we hier mee te maken hebben is letterlijk genomen geen verplaatsing. Het huidige Pannekoekschip ligt bij de Kattenbrug. De eigenaar heeft laten weten niet langer op deze plek een Pannekoekschip te willen exploiteren vanwege de komst van de nieuwe brug. De eigenaar wil naar een nieuwe plek met een nieuw schip. In april vorig jaar is hierover een brief naar de gemeenteraad gestuurd. En inderdaad, het duurt langer dan gedacht en we zijn er ook nog niet. Er is op dit moment ook nog niet sprake van een complete vergunningsaanvraag.”

“Niet eerst een tijdelijke vergunning”
Over de locatie is Van der Schaaf duidelijk: “In beginsel achten wij als Stadsbestuur de Oosterkade geschikt als ligplaats. Het past goed bij het gebied en wij zien de locatie als een stepping stone tussen het Sontplein en de binnenstad. Over de vergunning. We hebben afgesproken dat we een besluit gaan nemen op basis van een tijdelijke en permanente basis. De eigenaren moeten zelf deze vergunning aanvragen. We kiezen er dus voor om niet eerst een tijdelijke vergunning te verlenen en om over tien jaar te gaan kijken naar een permanente vergunning. Wat is hier het voordeel van? Door tijdelijk en permanent te koppelen, worden alle belangen afgewogen en meegenomen. De buurtbewoners hebben inspraak maar ook de raad heeft er een rol in”

“Wisselende geluiden van buurtbewoners”
Wat betreft de omwonenden: “Ik heb zelf meerdere gesprekken gevoerd met bewoners. De geluiden zijn wisselend. Er zijn bewoners die grote twijfel en bezwaren hebben. Ook de Havenmeester heeft stevige bedenkingen. Maar er zijn ook bewoners die wel positief zijn. De ondernemers van het Pannekoekschip zijn zelf positief over de locatie. Als Stadsbestuur erkennen wij dat het de laatste tijd wat stil is rond dit onderwerp. Vorig jaar maart was er een persmoment en volgden er veel mails en gesprekken. Na de zomer is het stil geworden, ook omdat de vergunningsaanvraag op zich laat wachten.”

“Locaties liggen niet voor het oprapen”
Volgens Van der Schaaf zijn alternatieve locaties lastig: “We hebben hier onderzoek naar gedaan en er zijn locatiestudies gedaan. Duidelijk is dat locaties niet voor het oprapen liggen, de wateren in Groningen liggen al behoorlijk vol. Zo is de Sluiskade aan het Hoge der A niet geschikt. Ook het Stationsgebied valt af, omdat daar gebiedsontwikkelingen spelen. Daarom hebben we als Stadsbestuur nu op dit moment een voorkeur voor de Oosterkade.”

Deel dit artikel: