“Geweldig dat er extra geld komt voor creatieve sector, maar laat het geld daar ook belanden”

nieuws
Foto: St. Mattox from FreeImages

Staatssecretaris Gunay Uslu (D66) van Cultuur stelt 56,5 miljoen euro extra beschikbaar voor de cultuursector. Cultureel ondernemer Chris Garrit noemt het mooi nieuws, maar roept overheidsinstellingen op om het geld vooral ook op die plekken te laten belanden waar het voor bedoeld is.

Het extra geld dat beschikbaar is gesteld gaat vooral naar de zzp’ers in de creatieve sector. Uslu noemt dit belangrijk omdat de extra steun hard nodig is om kennis en kunde te behouden. “Een sector met minder kennis en kunde zou wel eens de realiteit kunnen zijn”, waarschuwt Garrit. “Als we een mooie zomer tegemoet gaan zonder beperkingen, en mensen zich verheugen op festivals en concerten, dan sta ik er niet van te kijken dat niet alles in de oude vorm door kan gaan om de simpele reden dat er te weinig geschikt personeel beschikbaar is.”

“Geluidstechnici werken nu in de elektrotechniek”
Hoe groot het probleem precies is, is onduidelijk. “De coronapandemie houdt ons in Nederland nu bijna twee jaar bezig. Al twee jaar is er minder werk voor mensen die in de cultuur- en evenementensector werken. Terwijl deze werknemers wel een gezin hebben waar brood op de plank moet komen. Ik ken een aantal geluidstechnici die hun werk heel verdienstelijk deden maar nu de elektrotechniek in zijn gegaan omdat daar wel werk in is te vinden waar ze een boterham voor kunnen kopen. Die mensen ben je kwijt hè? Dus dit extra geldbedrag is op zich heel mooi nieuws, maar het is een beetje mosterd na de maaltijd. Het leed is al geleden. En hoe groot dat leed precies is, dat zal blijken als de sector weer helemaal open kan.”

“Eerdere steunbedragen zijn niet of nauwelijks bij zzp’ers terecht gekomen”
Toch is het bedrag dat nu extra wordt geïnvesteerd niet het eerste steunbedrag dat naar de cultuursector gaat. “Anderhalf jaar geleden is er ook een behoorlijk groot geldbedrag naar de gemeente Groningen gegaan. Dit geld is toen grotendeels naar de gesubsidieerde instellingen gegaan. De toenmalig wethouder liet toen weten dat het geld via deze weg wel zijn weg zou vinden naar de zzp’ers. Ik heb toen nog een inspraak gedaan in de gemeenteraad. Ik heb gezegd, dat gaat niet gebeuren. Geld naar gesubsidieerde instellingen gaat gebruikt worden voor hele andere dingen. Dat gaat niet of maar heel marginaal naar de zpp’ers. Een meerderheid van de raad ging helaas met de wethouder mee.”

“Kaartjes voor festivals worden duurder”
In het voorjaar van 2021 kwam de Boekmanstichting met het rapport ‘Ongelijk getroffen, ongelijk verdeeld’. “Dat rapport bevestigde mijn standpunt, dat maar een heel klein deel bij de zpp’er is terecht gekomen. En dan kun je je afvragen is dat erg? Het gevolg kan zijn dat festivals komende zomer niet die kwaliteit kunnen bieden waar mensen ze van kennen. Of dat ze bijvoorbeeld goede geluids- en lichttechnici uit het buitenland moeten gaan halen. Dat ga je dan merken aan de entreekaartjes, want die zullen duurder worden.”

“Er zit niet zo veel schot in de zaak”
Garrit maant ook de gemeente Groningen tot actie. “Het afgelopen jaar zijn er meerdere gelden naar de gemeente gegaan. Gelukkig zijn er bedragen uitgekeerd maar ondertussen ligt er ook nog altijd heel veel op de plank. In december heb ik een brief gekregen waarin stond dat men er mee bezig is. Zoals het nu lijkt komt hier straks in februari meer duidelijkheid over. Maar ondertussen denk ik, als je het culturele klimaat zo belangrijk vindt, waarom pak je dan niet door? Waarom blijft het geld zo lang op de plank liggen? Er zit niet zo veel schot in de zaak. En dat is jammer, want hoe langer het duurt hoe meer er kapot gaat.”