Aanleg natuurvriendelijke oevers Noord Willemskanaal start

nieuws

De aanleg van vier natuurvriendelijke oevers langs het Noord Willemskanaal start deze maand. Dat meldt waterschap Hunze & Aa’s.

Dat gebeurt om de diversiteit van planten en dieren te bevorderen. Het Noord Willemskanaal is een echte vaarroute die niet natuurvriendelijk is ingericht. Zo is het kanaal vanaf de oevers al diep.

Door het kanaal op die plekken ondieper te maken komt er licht tot op de bodem en dat is goed voor waterplanten waardoor ook een leefgebied voor vissen en andere kleine dieren ontstaat.

Er worden ook gaten in de damwanden gemaakt, waardoor vissen naar binnen kunnen zwemmen en landdieren die het kanaal willen over zwemmen veilig uit het water kunnen klimmen.

Op sommige plekken moeten daarvoor bomen verdwijnen. Op andere locaties worden nieuwe bomen geplant.

Deel dit artikel: