Student&Stad: ‘Laat Groningse jongeren niet meer wachten op bijstand, net als in Utrecht’

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

Als het aan de raadsfractie van Student&Stad ligt, gaat de gemeente Groningen jongeren niet meer laten wachten op een bijstandsuitkering. De fractie wil dat het gemeentebestuur deze regel, die is vastgelegd in de participatiewet (bij wijze van proef) een jaar lang niet gaat uitvoeren.

Volgens gemeenteraadslid Steven Bosch kunnen Groningse jongeren (onder de 27) die nu een bijstandsuitkering moeten aanvragen, in ernstige schulden terechtkomen, omdat ze soms negen weken moeten wachten voordat ze hun eerste uitkering ontvangen.

Student&Stad wil dan ook dat de gemeente Groningen, in navolging, van Utrecht, een jaar lang stopt met de wachttijd van vier weken voor het in behandeling nemen van een uitkeringsaanvraag. “Ten eerste, om de jongeren uit de gemeente Utrecht in bescherming te nemen”, zo stelt Bosch. “Maar daarnaast ook om de regering sterk te attenderen op de negatieve consequenties van dit deel van participatiewet, met de vraag dit aan te passen.”

Als Groningen niet akkoord gaat met het voorstel van Student&Stad, wil de fractie daarom dat het gemeentebestuur in gesprek gaat met de landelijke overheid over een herinrichting van de Participatiewet.