Raad wil meer onderzoek naar herinrichting jeugdzorg

nieuws
Foto: Myriams-Fotos via Pixabay.com

Wethouder Isabelle Diks moet, voordat de basisjeugdzorg bij WIJ Groningen wordt ondergebracht, eerst de adviezen van ouders, ervaringsdeskundigen, adviesorganen, jeugdigen, onderwijs en jeugdhulporganisaties verwerken in haar plan. De voltallige gemeenteraad diende woensdagavond een motie in, die de wethouder daartoe verplicht.

Ook moet Diks een kinderrechtentoets uitvoeren en het resultaat voorleggen aan de raad. Ze krijgt tot begin volgend jaar de tijd om dat te doen. De fracties stellen in hun motie dat de plannen die er nu liggen, die gevolgen gaan hebben voor 2.500 gezinnen en ongeveer 17 miljoen euro gaan kosten, te karig zijn om te kunnen beoordelen of WIJ in staat is de basis jeugdhulp uit te voeren.

De raadsfracties stellen daarnaast dat ze alleen goede beslissing kan nemen over het plan, als de afbakening van de basis- en specialistische jeugdhulp duidelijk is voor iedereen. Ook willen de partijen dat er genoeg ruimte is voor mensen om zelf te kunnen kiezen voor hun hulpverlener. Daarnaast vragen de fracties zich af of nu al voldoende duidelijk is hoe SAMEN wordt ingevuld qua personeel.

De wethouder wilde in juli van dit jaar beginnen met het overgangsproces naar WIJ Groningen. Diks krijgt nu tot het einde van volgend jaar de tijd om met een aangepast en meer uitgewerkt voorstel te komen. “De uitwerking van dit proces is complex  en een vertrouwensbasis moet de grondslag zijn”, zo stellen de fracties. “Tijdsdruk (bijvoorbeeld door de coronacrisis of de verkiezingen) mag dit niet niet in de weg staan.”

Deel dit artikel: