Miljoen euro beschikbaar om Groningers aan het werk te krijgen, te houden en om te blijven leren

nieuws
Foto via Provincie Groningen

Organisaties uit de provincie die nieuwe oplossingen bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen, kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op het ‘Verbindingsfonds’ van de Provincie Groningen en het Nationaal Programma Groningen.

De provincie roept vooral organisaties, die niet specifiek gericht zijn op het stimuleren van werkgelegenheid, op om mee te doen. Dat kan daardoor eigenlijk iedere organisatie zijn. Bijvoorbeeld sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij samen met bedrijven, jongeren aan werk kunnen helpen. Of organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden.

Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een organisatie op een ander werkterrein. Ook gaat het om vernieuwende plannen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. “We willen  gebruik maken van de denkkracht en deskundigheid van andere organisaties, op de arbeidsmarkt of daarbuiten, zodat we alle mogelijkheden benutten”, aldus gedeputeerde Tjeerd Van Dekken. “Het Verbindingsfonds stimuleert samenwerking en vernieuwing waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.”

Organisaties die in aanmerking willen komen,  moeten samen met een organisatie op een ander werkterrein een vernieuwend plan indienen. Ook moeten ze zelf de helft van de kosten dragen en minimaal 25 mensen moeten scholing of versterking van hun positie op de arbeidsmarkt krijgen door het plan. Als dat zo is, komen de organisaties in aanmerking voor een subsidie van maximaal 100.000 euro uit het nieuwe fonds.

Het Verbindingsfonds wordt op 3 januari officieel opengesteld. Na de sluiting op 3 februari volgt een tweede ronde van 15 april tot en met 15 mei. Per periode komen de 5 beste plannen in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen kan op de website van de provincie Groningen.

Deel dit artikel: