‘Hotel wist van plannen herinrichting Grote Markt; betere plek voor standhouders’

nieuws

Het gemeentebestuur en de coalitiepartijen lijken geen extra uitzonderingen in de herinrichtingsplannen voor de Grote Markt te willen maken voor enkele ondernemers die (mogelijk) geraakt gaan worden.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf krijgen de vijf standplaatshouders juist een betere plek en is het Market Hotel ruim van te voren op de hoogte gebracht over de herinrichting. Dat zei de wethouder  woensdagavond, tijdens een meningsvormende gemeenteraadsessie.

Onder meer de VVD, de Stadspartij en 100% Groningen sprongen vorige week in de bres voor de standplaatshouders. Zij vrezen (net als de ondernemers) voor het voortbestaan van de kramen door de herinrichting van het plein. Met name de historische poffertjeskraam was woensdagavond dan ook een punt van discussie, omdat deze ondernemer vreest voor zijn zaak. De kraam zou onmogelijk kunnen voortbestaan, als deze elke dag op- en afgebroken moet worden.

De coalitiepartijen stellen echter bijna alleen maar positieve signalen te ontvangen (ook van ondernemers) en lijken dan ook content met de herinrichting. Ook wethouder Van der Schaaf stelt juist vooral positieve feedback te hebben ontvangen. Wel erkent hij de zorgen van de vijf standplaatshouders, maar stelt dat zij juist een betere plek gaan krijgen op het ‘nieuwe’ marktplein: “We hebben voor hen juist gekozen voor een nieuwe plek aan de Noordzijde van de Grote Markt, omdat we deze plek (de zonnige zijde) hiermee willen ‘activeren’. Deze plek biedt juist veel kansen voor de standplaatshouders. ”

Maar om de standplaatshouders toch enig soelaas te bieden, stelt Van der Schaaf voor om de komende twee jaar een overgangsperiode in te stellen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Van der Schaaf wil daarvoor zelfs een mediator inschakelen, ‘omdat het toch altijd spannend is tussen individuele ondernemers en de ‘grote gemeente’. “We hechten veel waarde aan deze ondernemers en ze blijven passen op de Grote Markt”, aldus Van der Schaaf.

‘Hotel wist van de rij bomen, de plannen hebben metersgroot voor de deur gestaan’

Voor het Market Hotel van Westcord leken zowel de wethouder als een groot deel van de gemeenteraad minder compassie te hebben. Het hotel stuurde vorige week een brief aan de gemeenteraad, waarin het stelt bang te zijn voor overlast en een waardedaling in de kamerprijzen door de bomen die voor het hotel komen te staan. Het hotel dreigde zelfs met juridische stappen, als de gemeente de plannen niet (samen met het hotel) opnieuw wilde overwegen. Dat is volgens Westcord niet gebeurd, voorafgaand aan de plannen.

Maar Van der Schaaf is stellig: “U vraagt of er met het Westcord Hotel gesproken is en het antwoord daarop is ja. De tekeningen waar de bomen op stonden ingetekend, stonden letterlijk voor het hotel. En ook al had dit er niet gestaan, we hebben op allerlei manier met het hotel over de plannen gesproken. Men was op de hoogte. Dat de eigenaar nu een aantal bedenkingen heeft, daar vinden we wel wat van. Maar daar zullen we netjes op reageren.”

Besluit over herinrichting valt volgende week

De gemeenteraad zal, tijdens de raadsvergadering van volgende week, hoogstwaarschijnlijk instemmen met de herinrichtingsplannen voor de Grote Markt.

Deel dit artikel: