Gemeente mag verkeersvisie verder uitwerken; ook concept voor Oosterhamriktracé krijgt fiat

nieuws
foto: Bob de Vries

Ondanks protest van bewonersorganisaties en een groot deel van de oppositie in de gemeenteraad mag wethouder Broeksma doorgaan met het ontwikkelen van plannen om het Oosterhamriktracé berijdbaar te maken voor auto’s.

Ook de bredere visie om ruim baan te maken voor fietsers en voetgangers en het autoverkeer in de Stad verder terug te dringen, mag verder worden uitgewerkt.

De plannen die Broeksma heeft voor het Oosterhamriktracé kregen goedkeuring van de gemeenteraad om deze verder uit te werken, weliswaar met een kleine meerderheid. De coalitiepartijen en de oppositie stonden hierbij tegenover elkaar, hoewel ook D66 niet heel warm wordt van de plannen, maar ook niet per sé tegen is. De fractie benadrukt dat het geld voor deze maatregel ook wordt uitgegeven aan andere verkeersplannen, zoals de ontsluiting van de Zernike Campus en wijken in het noordwesten van de Stad.

Wethouder Broeksma reageert echter tevreden op de goedkeuring voor de visie op het tracé. Hij stelt dat andere oplossingen, zoals de oppositiepartijen die hadden voorgesteld (bussen en auto’s via dezelfde route), geen goed alternatief zijn: “Dit zou betekenen dat de bewoners van de Oosterhamrikkade veel meer voor hun kiezen zouden krijgen. Het wordt er daardoor slechter op dan nu. Ons plan is juist om de Oosterhamrikkade te vergroenen en minder te verstenen. Met deze plannen kan deze omgeving een mooi stuk van de stad worden.”

Meerdere bewonersorganisaties spraken zich uit tegen de plannen. Ze zijn bang dat die voor onveilige situaties gaan zorgen, omdat de bussen straks gaan rijden door straten in de omliggende woonwijken, zoals de Vinkenstraat, het Wielewaalplein en de Thomassen a Thuessinklaan zullen straks rond de vijftig bussen per uur gaan rijden.

Het UMCG is juist groot voorstander van de plannen. Dankzij de plannen krijgen bezoekers aan het ziekenhuis een tweede aanrijroute, waardoor de drukte op onder andere de Petrus Campersingel flink wordt teruggebracht.

Ook goedkeuring voor mobiliteitsvisie: Meer OV en minder auto’s

Gek genoeg zijn de plannen juist onderdeel van een bredere ontwikkeling, waarbij auto’s minder plek krijgen in de binnenstad. De busverbindingen die in plaats van het Oosterhamriktracé komen, moeten ervoor zorgen dat bezoekers en bewoners de auto vaker laten staan en meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook deze plannen kregen goedkeuring van de gemeenteraad. De voltallige coalitie stemde in en ook Student&Stad, de VVD en de Partij voor de Dieren gaven hun fiat. Toch was er ook bij deze partijen enige twijfel. Zo maakten de VVD en D66 zich zorgen over de bekostiging van al deze plannen, want tegenvallers in de begroting betekenen vrijwel direct een tekort.

In de plannen wil de gemeente het aantal autokilometers binnen de stad flink terugschroeven (met 21 procent). Auto’s kunnen alleen in de binnenstad komen via zogenaamde ‘inprikkers’. Een groot deel van de rest van de routes naar de binnenstad wordt omgevormd tot dertigkilometerzones. Dat geldt ook voor de Diepenring, die haar functie als ‘verdeel– en parkeerring’ gaat kwijtraken. De lagere snelheden moeten het daarnaast mogelijk maken om verkeersstromen te mengen. Dat betekent dat auto’s, fietsers en voetgangers vaker gebruik gaan maken van hetzelfde weggedeelte.

Verdere uitwerking voor beide plannen
De twee verkeersplannen zijn nog niet in steen gegoten. Beide plannen worden nu verder uitgewerkt. Een nieuw gemeentebestuur en een nieuwe raad mogen zich gaan buigen over de verdere uitwerking.
Deel dit artikel: