Gedeputeerde Staghouwer gaat nieuwe brief sturen na debat over ‘brieven op bestelling’

nieuws
foto: Arie Noordhof

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) gaat een nieuwe brief aan het ministerie van Economische Zaken sturen. Dat is het resultaat na een urenlang debat in Provinciale Staten over ‘brieven op bestelling’.

Aanleiding voor het debat is een reconstructie van het Dagblad van het Noorden waaruit blijkt dat Staghouwer op verzoek van demissionair minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken een steunbrief stuurde. Blok wilde twee amendementen op de nieuwe versterkingswet naast zich neerleggen om daarmee de versterkingswet snel in te kunnen voeren. De minister vroeg Staghouwer om steun, waarop de gedeputeerde de brief stuurde zonder dat hij daarover overleg voerde met andere bestuurders van het Versterkingsoverleg Groningen. Het handelen kwam aan het licht doordat het ministerie de brief direct doorstuurde in de richting van de media.

Nieuwe brief
Tijdens de vergadering bleek een motie van het Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, SP, Belang van Nederland, Ons Groningen, GO, 50Plus, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren op een meerderheid te kunnen rekenen. In de motie wordt het handelen van Staghouwer als kwalijk omschreven en wordt de gedeputeerde opgeroepen om een nieuwe brief te sturen. Staghouwer liet weten dit ook te zullen doen.

Motie van afkeuring
Er werd ook gesproken over een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring. De motie van afkeuring werd alleen gesteund door de SP. Zo liet Statenlid Agnes Bakker van de SP weten dat Staghouwer er verstandig aan zou doen om op te stappen, want dat zou het enige juiste besluit zijn. Staghouwer liet daarop weten dat het versturen van de brief niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat er geen groot kwaad in zat. Volgens de gedeputeerde zou de brief ook ingetrokken worden als andere bestuurders het niet hadden gesteund. De brief werd echter de volgende dag zonder discussie aangenomen. Aan opstappen denkt Staghouwer dan ook niet. Dat er een nieuwe brief gestuurd gaat worden was voor de meeste partijen een antwoord dat als voldoende wordt gezien, hoewel men wel kritisch is over het handelen.

Deel dit artikel: