Vijf jaar Stadjers Hand in Hand: nieuwe campagne moet armoede-coachingsproject opnieuw onder de aandacht brengen

nieuws
Foto: ingezonden

Deze maand bestaat het project Stadjers Hand in Hand, een initiatief waarbij Groningers plaatsgenoten coachen die op de armoedegrens leven, vijf jaar. Om meer aandacht voor het armoedeprobleem te vragen en nieuwe cliënten en coaches te werven, is het project een nieuwe campagne gestart.

Onder de titel “Hulp vragen/geven is een heldendaad” brengt Stadjers Hand in Hand het initiatief opnieuw onder de aandacht. Volgens Mirjam Nagelmaker, projectleider van Stadjers Hand in Hand, blijkt uit de resultaten van de afgelopen vijf jaar dat maar liefst 75 procent van de cliënten na een jaar coaching geen beroep meer hoeft te doen op de Voedselbank. Het team van coaches groeide tegelijkertijd uit tot zo’n 25 vrijwilligers.

Stadjers Hand in Hand

Stadjers Hand in Hand coacht inwoners van de gemeente Groningen, die op of onder de armoedegrens leven. Deelnemers worden  geholpen met hun financiële administratie, krijgen hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk of bij het aangaan van nieuwe sociale contacten.

Manifest

Afgelopen vrijdag overhandigde Nagelmaker, ter gelegenheid van de Wereldarmoededag van afgelopen zondag, nog een manifest aan wethouder Isabelle Diks, waarin gepleit wordt om meer te investeren in de hulpbehoevenden en minder in het beleid, moet gemeenten en beleidsmakers bewustmaken van de rol die ze spelen in het armoedebeleid.