Raad van State: ‘Gemeente mag beginnen met voorbereiding woningbouw op Suikerzijde-Noord’

nieuws

De gemeente Groningen mag beginnen met het bouwrijp maken van de noordkant van de Suikerzijde, voor de bouw van 750 woningen, winkels en voorzieningen. Dat bepaalde de Raad van State dinsdagmiddag in een spoeduitspraak, na een verweer van verschillende natuur- en milieuorganisaties uit Groningen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente Groningen voldoende maatregelen getroffen om schade voor weidevogels door de aanleg van het nieuwe woon-werkgebied te compenseren. De milieuorganisaties eisten dat de Raad van State een voorlopige streep zou zetten door de vergunning die de gemeente verleende voor de bouw, omdat het vindt dat er een onafhankelijke contra-expertise moet plaatsvinden.

De gemeente mag de daadwerkelijke bouw van woningen pas vanaf 1 maart volgend jaar laten plaatsvinden. Wanneer andere werkzaamheden in het plangebied plaatsvinden, moet de gemeenteraad de Stichting Natuur- en Milieufederatie Groningen hierover van te voren schriftelijk in kennis stellen. Datzelfde geldt voor in te dienen aanvragen omtrent een omgevingsvergunning.

Deel dit artikel: