Natuurorganisaties in beroep bij Raad van State tegen bouwplannen Suikerzijde

Verschillende natuur- en milieuorganisaties uit Groningen zijn in beroep gegaan bij de Raad van State tegen een raadsbesluit van de gemeente Groningen. Ze vinden dat de woningbouwplannen voor De Suikerzijde, op de voormalige vloeivelden van de Suikerfabriek, te veel schade opleveren voor weidevogels.

De organisaties (Natuur en Milieufederatie Groningen, Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen, Avifauna Groningen en de Bomenstichting) stellen veelvuldig te hebben aangeboden om met de gemeente te kijken naar de plannen. Maar de gemeente ging volgens hen voorbij aan hun inbreng en is teleurgesteld in de aantasting van bestaande natuurwaarden.

Het collectief van natuurorganisaties zag daarom geen andere mogelijkheid dan in beroep te gaan bij de Raad van State. Een reeks van beroepsgronden en een contra-expertise rapport moet de Raad overtuigen om het raadsbesluit te vernietigen. Uit dit onderzoek blijkt volgens de organisatie dat de ecologische onderzoeken in opdracht van de gemeente Groningen tekort schieten, dat voorgestelde compensatieplannen fundamenteel ontoereikend zijn en dat de aantasting van het weidevogelgebied in polder Oude Held grote negatieve gevolgen heeft en onnodig is.

“Wij doen nogmaals een dringende beroep op zowel gemeente als provincie om op basis van de onafhankelijke contra-expertise in overleg te treden met de natuurorganisaties en gezamenlijk te komen tot verbetering van de plannen”, zo schrijven de samenwerkende organisatie in een gezamenlijke reactie. “Niet alleen uit oogpunt van natuur, maar ook voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe woonwijken.”

Deel dit artikel: