Provinciebestuur wil ‘isolatie-leningen’ voor Groningers met een kleine portemonnee

nieuws
Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

Als het aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen ligt, komt er een leningsmogelijkheid voor huishoudens met lage inkomens voor energiebesparende maatregelen. In totaal is er 2,5 miljoen euro beschikbaar om te lenen voor Groningers met een kleine beurs. De provincie stelt ook nog eens 4,5 miljoen euro beschikbaar  aan het Ontwikkelfonds Lokale Energie, waardoor Groninger mee kunnen profiteren van lokale energieprojecten. 

Energiearmoede komt veel voor in de provincie Groningen, met name bij huishoudens met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Deze huishoudens hebben vaak moeite om hun maandelijkse energielasten te betalen en met een steeds verder oplopende gasprijs wordt dat alleen maar moeilijker

De provincie wil dit soort armoede tegengaan en komt daarom met een lening voor energiemaatregelen, één lening die normaal niet voor iedereen beschikbaar is via andere wegen. Via de regeling kunnen huishoudens met een smalle portemonnee een lening aanvragen voor het isoleren van het huis en het dichten van kieren. Huishoudens kunnen maximaal 2.500  euro lenen en met de getroffen maatregelen maandelijks minder betalen aan aflossing en rente (0,9%) dan de energiekosten die ze besparen. Er is budget om maximaal 1000 leningen te verstrekken.

Meeprofiteren

Daarnaast wil de provincie haar inwoners laten meeprofiteren van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals zon- en windparken. Hiervoor richt de provincie een nieuw ontwikkelfonds op. Het ‘Ontwikkelfonds lokale energie’ moet het voor energiecoöperaties makkelijker maken om vroegtijdig te participeren in duurzame energieprojecten en zorgt er daardoor voor dat inwoners meer kunnen profiteren.

Staten moeten fiat nog geven

De twee regelingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Als deze akkoord gaat met de voorstellen, worden de regelingen begin 2022 opengesteld.

Deel dit artikel: