Ophokplicht pluimvee door vogelgriep; ook kinderboerderijen en hobbyisten moeten vogels afschermen

nieuws
Foto: Adriana Martins from FreeImages

Vanaf dinsdagmiddag twaalf uur geldt voor heel Nederland een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels moeten hun pluimvee afschermen.

Toenemend aantal dode vogels in noorden

De maatregel wordt genomen, naar aanleiding van een vondst van hoogpathogene vogelgriep bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). Dit bedrijf wordt geruimd.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt echter ook toenemende vondsten vast van dode wilde vogels in Noord-Nederland

Ook dierentuinen, kinderboerderijen en hobbyisten

Naast commerciële pluimveebedrijven zijn ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobby-vogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Daarmee wil het ministerie zoveel mogelijk te voorkomen dat deze dieren komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.  Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.

Meldplicht

Daarnaast stelt het ministerie dat het belangrijk is dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. Meer informatie over waar dit het beste kan is te vinden op de website van de NVWA.

Voor houders van vogels geldt een meldplicht. Zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval van dieren.