Natuur en Milieufederatie noemt besluit rond vloeivelden spijtig: “Er komt nog een bodemprocedure”

nieuws
Foto: Voormalige vloeivelden van de Suiker Unie - maps.google.nl

De Natuur en Milieufederatie Groningen noemt de uitspraak van de Raad van State dinsdagmiddag rond de vloeivelden van het voormalige Suikerunieterrein spijtig.

Op de vloeivelden moet de nieuwe woonwijk Suikerzijde gerealiseerd worden. Dit is tegen het zere been van diverse natuur- en milieuorganisaties. “De vloeivelden zijn een heel rijk gebied”, vertelt directeur Jan-Willem Lobeek van de Natuur en Milieufederatie Groningen. “Dat is niet na de sluiting van de Suikerunie ontstaan, we hebben inventarisatierapporten uit de jaren negentig in handen gekregen waaruit blijkt dat er toen ook al veel vogels en amfibieën in het gebied leefden. Hoe dat komt? Om de simpele reden dat er geen mensen kwamen. Dat is ook ons grootste punt. We hebben het niet over natuur dat na de sluiting van de Suikerunie ontstaan is, het is er altijd al geweest.”

Bouwrijp maken
In de zaak hebben de natuurorganisaties een bodemprocedure aangespannen om het gebied voor de natuur te kunnen behouden. Dinsdagmiddag diende er een spoeduitspraak waarbij de Raad van State besliste dat de gemeente mag beginnen met het bouwrijp maken van de noordkant van de Suikerzijde. Het gaat dan om het verwijderen van bomen, struiken en bosschages. Volgens de Raad van State heeft de gemeente voldoende maatregelen getroffen om schade voor weidevogels te compenseren. “De afgelopen weken heeft de gemeente al fors huisgehouden in het gebied. Wij hadden graag gezien dat er tot de bodemprocedure niet op het terrein gewerkt zou worden. Het is jammer dat de rechter anders besloten heeft.”

Bodemprocedure
Wanneer de bodemprocedure gaat dienen is onbekend. “Formeel weten we dat niet. Het zal tussen nu en een half jaar zijn. Of we een kans hebben? Kijk, als we zouden denken dat we geen kans zouden maken, dan waren we hier niet aan begonnen. Wij denken dat we stevig in onze schoenen staan. Maar de gemeente denkt dat ook. Het is een juridisch geschil met twee partijen. Maar het is absoluut spijtig dat dit besluit dinsdagmiddag genomen is.”

Deel dit artikel: