Gemeenteraad stemt in met komst Skaeve Huse bij Harkstede

nieuws
Foto: ingezonden / OOG Tv

Het woonvormproject Skaeve Huse bij Harkstede is woensdagavond door een meerderheid in de Groningse gemeenteraad aangenomen. De coalitiepartijen stemden voor, de volledige oppositie stemde tegen.

In de woonvorm moeten negen mensen een plekje krijgen. Het gaat om mensen met verslavingen of psychiatrische problemen die op reguliere plekken niet kunnen aarden. Het project heeft de afgelopen maanden veel stof doen opwaaien. Bewoners in Harkstede, alsook de bewonersvereniging Harkstede en Scharmer en de gemeenteraad in Midden-Groningen zijn fel tegen de plannen. Zij achten de locatie nabij Harkstede niet geschikt en verwachten veel overlast.

GroenLinks: “Plicht om mensen op te vangen, inspraak is niet goed gegaan”
Tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek dat alle partijen het belangrijk vinden dat de negen personen een goede plek krijgen. Raadslid Jan Visser van GroenLinks: “We hebben de plicht om deze mensen op te vangen, en eigenlijk hebben we nog minimaal vier van deze locaties nodig. De locatie waar we het nu over hebben, die is niet perfect, maar is wel het meest geschikt. We realiseren ons terdege dat de inspraak bij dit project niet goed is gegaan, dat de bewonersparticipatie niet goed verlopen is. Buurtbewoners hebben veel moeite moeten doen om informatie boven tafel te krijgen.”

De bijdrage van Visser kan op een interuptie rekenen van fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij: “Waarom stemmen jullie dan toch met dit plan in? Als er zoveel dingen zijn mis gegaan?” Vraagt Sijbolts zich af. Visser: “We hebben er in onze fractie over gesproken, en op een gegeven moment dan moet je een besluit nemen. Bij ons is het deze kant op gevallen.”

ChristenUnie: “Dit soort trajecten gaan altijd gepaard met weerstand”
De partijen erkennen dat er in de communicatie fouten zijn gemaakt. Raadslid Koosje van Doesen van D66 zet haar vraagtekens bij het handelen van het Stadsbestuur: “Omwonenden hebben te weinig en te laat inzicht gekregen in het waarom. Het proces is echt verkeerd gevallen voor een heleboel mensen.” Fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie maakt een vergelijking met vergelijkbare Skaeve Huse-projecten in het land: “Ik heb gesprekken gevoerd met raadsleden in andere gemeenten, ik heb locaties via Google Maps bekeken, ik heb een documentaire bekeken. Hoe goed je je best ook doet, dit soort trajecten gaan altijd gepaard met weerstand.”

PvdA: “Bij dit project lijkt de angst dat er iets gebeurt groter dan de kans daarop”
Raadslid Diederik van der Meide van de PvdA: “Bij dit project lijkt de angst dat er iets gebeurt groter dan de kans daarop. Dat is overigens geen garantie dat er niets gaat gebeuren. Wij denken dat het belang voor de 9 bewoners groter is, dan het belang van de buurtbewoners. Wel was het geen gemakkelijke afweging. Voor de duidelijkheid, wij hadden al een standpunt ingenomen, voor het Stadsbestuur een standpunt had ingenomen. Er kan niet gezegd worden dat wij achter het college aanlopen.”

Raadslid Wim Koks van de SP is kritisch op de bijdrage van Van der Meide: “Bent u wel in contact geweest met de buurtbewoners? Heeft u met ze gesproken? Heeft u gereageerd op de diverse mails en berichten die de afgelopen periode zijn binnengekomen.” Van der Meide moet daarop bekennen dat hij niet echt met bewoners heeft gesproken, maar vertelt daarbij dat hij nog maar kort betrokken is bij dit onderwerp.

Bewoners krijgen inspraak
Tijdens de raadsvergadering werd wel een motie aangenomen dat omwonenden kunnen meebeslissen over het vervolgtraject. Zij zullen een stem krijgen in hoe het terrein wordt ingericht, hoeveel bewoners er bij de start geplaatst gaan worden en welke maatregelen genomen gaan worden om overlast te voorkomen. Bij deze gesprekken zullen omwonenden ondersteuning krijgen door een onafhankelijke begeleider. De coalitiepartijen laten weten dat buurtbewoners tot nu toe in hun eentje tegenover een gemeentelijk apparaat stonden. Daarom verdient men onafhankelijke ondersteuning. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen erkent dat het proces veel beter had gemoeten. “We zijn belangrijke vragen voorbijgegaan, en daarmee is wantrouwen ontstaan.”

Deel dit artikel:
Adverteren?