Gemeente wil dat Van der Veen afvalverwerkende activiteiten op Vierverlaten stopt

nieuws
Werkzaamheden op het terrein van puinbreker Scheffer

De gemeente Groningen wil dat het bedrijf Van der Veen Containerverhuur in Hoogkerk haar afvalwerkende activiteiten stopt. De activiteiten zijn in strijd met de vergunning.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen die naar de bewoners in de omgeving is gestuurd. De brief volgt op vragen van de fractie van de SP die eerder dit jaar het stadsbestuur opriep om de overlast, die veroorzaakt wordt door bedrijven rond het buurtschap Vierverlaten, aan te pakken. De inwoners klagen al jaren steen en been over stank, stof, lawaai en onveilige verkeerssituaties op de Roderwolderdijk. De voornaamste overlast wordt veroorzaakt door puinbreker Scheffer en containerverhuurder Van der Veen.

Van der Veen
Over Van der Veen schrijft Van der Schaaf dat de inschatting was dat de milieueffecten op de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt konden blijven door het stellen van nodige voorschriften. Uit onderzoek is echter gebleken dat het bedrijf niet past binnen het overgangsrecht van het bestemmingsplan. Oorzaak is dat de voormalige eigenaar in 2011 afstand heeft gedaan van de afvalverwerkende activiteiten op het voorterrein. De provincie, die hier toen nog over ging, heeft daarop de vergunning ingetrokken. Dit was bij de gemeente tot voor kort niet bekend. Dit betekent dat het bewerken en verwerken van afvalstoffen niet meer mogelijk is. Opslag van afval kan wel doorgaan.

Van der Schaaf laat weten in overleg te zijn met het bedrijf. Van der Veen krijgt een redelijke termijn om te zoeken naar een alternatief. Daarnaast is men in gesprek over een duurzame oplossing voor het bedrijf en de omgeving op de langere termijn, waarbij verhuizing naar een andere locatie een optie is. De wethouder hoopt nog dit jaar duidelijkheid te kunnen geven.

Herontwikkeling
Bij het bedrijf Scheffer Betonwerken zijn er twijfels over de huidige locatie voor de lange termijn. Dit vanwege klachten uit de omgeving. Het bedrijf beschikt echter wel over de noodzakelijke vergunningen. De wethouder laat verder weten dat vanwege de ontwikkelingen het stedenbouwkundig plan voor Westpoort een update krijgt. Daarbij worden er twee varianten gemaakt, waarbij of de bedrijven, deels, blijven zitten, en een variant waarbij de locaties herontwikkeld worden, waarbij er meer groen zal zijn en deels bedrijvigheid die aansluit bij het profiel van Westpoort. Wel waarschuwt de wethouder dat het enige tijd kan duren voor er resultaat zichtbaar is. Een volledige herontwikkeling gaat een aantal jaren duren, zo is de verwachting.

SP: “Hoe is het in godsnaam toch mogelijk”
De SP heeft de afgelopen jaren diverse keren aandacht gevraagd voor de situatie: “We zijn hier al tien jaar mee bezig”, vertelt raadslid Wim Koks van de SP. “En het is opvallend dat nu ineens toch blijkt dat een vergunning er niet is omdat de gemeente een brief van de provincie niet in haar bezit had. Ik denk dan: hoe is het in godsnaam mogelijk. De rol van de Omgevingsdienst vind ik ook zeer discutabel. Ik heb het vermoeden dat zij meer aan de kant van de bedrijven staan, dan dat ze de zorgen van bewoners serieus nemen. Ik heb een brief in handen van een voormalig werknemer die bij één van de bedrijven heeft gewerkt, die verteld dat het gelukt is om de Omgevingsdienst jarenlang om de tuin te leiden.”

Failliet
Dat er nu iets gaat gebeuren noemt Koks goed nieuws. “We hebben het over een verwaarloosde boel, het wordt niet onderhouden, het is krakkemikkig. Eigenlijk is het een teringzooi. Aan de andere kant, eigenlijk had er jaren geleden al ingegrepen moeten worden toen de voorganger van Van der Veen failliet ging. Toen had je de mogelijkheid om in te grijpen, maar dat heeft men laten lopen. Nu zit je met twee bedrijven. Wat mij betreft ga je wat betreft vergunning snel ingrijpen bij Van der Veen, al is het alleen maar om goodwill te kweken in de richting van de bewoners.”

Koks laat verder weten dat de SP deze week samen met GroenLinks en de PvdA vragen gaat indienden over de rol van de Omgevingsdienst.