‘Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stank, stof en lawaai in Vierverlaten’

De raadsfractie van de SP wil dat de gemeente Groningen de overlast door bedrijven rond het buurtschap Vierverlaten gaat aanpakken. De tweehonderd inwoners klagen al jaren steen en been over stank, stof, lawaai en onveilige verkeerssituaties op de Roderwolderdijk.

De voornaamste overlast wordt veroorzaakt door puinbreker Scheffer en containerverhuurder Van Der Veen, zo stelt de SP. Daarom moet de gemeente er bij de provincie Groningen op aandringen dat de bedrijven hier niet langer mogen werken. Een fonds van de provincie, bedoeld voor bedrijven die niet meer passen in woongebieden, zou hiervoor gebruikt kunnen worden.

Omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de provincie wil verlenen aan bedrijven rondom het buurtschap. Ze vinden het onvoorstelbaar dat een puinbrekerij gelegen op een tiental meters van bewoning een vergunning krijgt.  “Hoewel de provincie bevoegd gezag is zijn de omwonenden inwoners van de gemeente Groningen, waardoor deze een zorgplicht voor hen heeft”, aldus SP-raadslid Wim Koks.

Totdat de bedrijven zijn verplaatst, kan de gemeente volgens de SP andere maatregelen nemen. De fractie denkt daarbij aan het verplaatsen van de toegang naar bedrijventerrein Westpoort en het op orde brengen van de afscheiding om het terrein.