Extra waterberging in natuurgebied De Onlanden

nieuws
Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten kijkt over De Onlanden. Foto: Sebastiaan Scheffer

In natuurgebied De Onlanden wordt de komende periode een extra waterberging aangelegd. Met het bergen van water wordt de regio beschermd tegen mogelijke overstromingen.

Het afgelopen half jaar is er onderzoek gedaan in welke gebieden in en rondom De Onlanden extra waterberging mogelijk en financieel haalbaar is. Op dit moment heeft De Onlanden ook al de functie om water op te vangen. “Om in de toekomst voorbereid te zijn op hevige en langdurige regenval, willen we tijdelijk meer water kunnen bergen bij extreme situaties”, schrijft waterschap Noorderzijlvest. “Op deze manier beschermen we inwoners uit de regio tegen mogelijke overstromingen. Het water kan tijdelijk, een aantal dagen, vastgehouden worden, voordat het wordt afgevoerd naar de zee.”

Droogte
Het opvangen van extra water in De Onlanden is één van de oplossingen voor de kortere termijn. “Daarnaast is afgesproken om voor de langere termijn gezamenlijk een aanpak met meer integrale oplossingen voor het hele beekdal te ontwikkelen. Niet alleen wateroverlast, maar bijvoorbeeld ook droogte is een gevolg van klimaatverandering. In de beekdalen kan wellicht structureel meer water worden vastgehouden.” Er gaat onderzoek gedaan worden hoe de waterbergingsopgave kan samengaan met al geplande natuurontwikkelingen in het hele beekdalsysteem.

Over drie jaar klaar
Bij het onderzoek is ook gekeken of er ook extra waterberging buiten De Onlanden aangelegd kan worden. Daaruit is echter gebleven dat dit hoge kosten met zich mee brengt. Omdat er geen financiële dekking voor is, is besloten om bij hevige neerslag, het water in De Onlanden op te vangen. Dit project moet op 1 januari 2025 klaar zijn voor gebruik.

Kwetsbare natuur
Behalve de functie van waterbergingsgebied heeft De Onlanden ook de functie van natuur. “In sommige delen van het gebied is het niet wenselijk dat de natuur water uit de omgeving opvangt, bijvoorbeeld bij de trilvenen. Het water uit omliggende landbouwgebieden is namelijk rijker aan voedingsstoffen. Deze delen willen we zo lang mogelijk ontzien.” Er gaat daarom gekeken worden of er gewerkt kan gaan worden met compartimenten. Dit houdt in dat het water eerst opgevangen gaat worden in de minst kwetsbare delen van het gebied. Daarna komen pas meer kwetsbare delen in het vizier.

Deel dit artikel: