Crowdfundingsactie om mortier Bommen Berend te reproduceren

nieuws
De mortier die gereproduceerd moet gaan worden. Foto: Tim Smit

Er is een crowdfundingsactie gestart om een mortier, waarmee Bommen Berend in 1672 op de stad heeft gevuurd, te reproduceren. De replica moet in 2022 klaar zijn.

“De bedoeling is om er mee langs scholen te trekken”, vertelt Tim Smit enthousiast. Smit is gefascineerd door de geschiedenis, en in het bijzonder de periode rond het rampjaar 1672. “Ik vind het belangrijk om dit verhaal te vertellen, omdat ik merk dat er op basisscholen en in het voortgezet onderwijs eigenlijk maar heel weinig aandacht voor is.” In kostuum en met diverse attributen uit die tijd trekt hij langs de scholen. “Ik heb de afgelopen periode drie scholen bezocht, en dat is zo leuk. De kinderen reageren super enthousiast. Ik denk dat mijn verhaal ook beklijft, doordat er veel te zien is.”

Dwingeloo
Om de lessen nog meer aan te kleden wil Smit een mortier reproduceren waarmee Bommen Berend op de stad heeft gevuurd. “Er zijn twee mortieren uit die tijd bewaard gebleven. Die staan beide in Dwingeloo, bij een Drentse havezate. In die wapens staan ook nog de initialen van Bommen Berend. Je ziet de letters ‘CB’ staan, wat een verwijzing is naar de voornaam van Bommen Berend. En er staat in gegraveerd Episcopus Monasteriensis. En dat betekent Bisschop van Münster.”

Replica
Smit had graag één van de mortieren willen hebben. “Dat is niet gelukt, en daarom gaan we er een replica van maken. In Sappemeer laten we een mal maken, waarna de mortier wordt gegoten. Het is dus een hele precieze reproductie die echt bedoeld is voor educatieve doelstellingen. Het is dus ook geen wapentuig, er kan niet mee geschoten worden.”

Groningens Ontzet
Met de crowdfundingsactie gaat het goed. “Ik heb het doel op 3.000 euro gesteld. Inmiddels is er al ruim 1.500 euro opgehaald. Er zijn al een aantal hele mooie bedragen binnengekomen. Het doel moet behaald zijn op 31 december van dit jaar.” Smit heeft de bedoeling om er ook meer mee te gaan doen. “Ik wil volgend jaar op Groningens Ontzet, op 28 augustus, met de replica op de Grote Markt staan. We hebben volgend jaar een bijzonder Bommen Berend-jaar, en hoe leuk is het dan om het wapen te kunnen bekijken waarmee de stad wekenlang belegerd werd, en waar veel angst voor was. Dat je dat kunt zien, aan kunt raken en er mee op de foto kunt.”

Grutte Pier
Nog even terug naar het punt dat er zo weinig aandacht voor Bommen Berend is in de geschiedenislessen. “Ik vind dat apart. Het is een vergelijking die misschien niet helemaal juist is, maar kijk naar Grutte Pier. Iedereen in Friesland weet wie Grutte Pier is. Iedere Fries kent ook Grutte Pier zijn sjibbolet ‘Bûter, brea en griene tsiis‘. In Groningen is dat veel minder aanwezig. Vaak wordt er dan iets gezegd over de belegering van de stad waarbij de Nederlandse Republiek aan het langste eind trok. Maar dan denk ik, de stad is vier weken belegerd geweest, de Ommelanden heeft twee jaar te lijden gehad onder de Bisschop van Münster en zijn rondtrekkende legers. Het heeft veel invloed gehad.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina. Scholen die interesse hebben in een gastles van Smit kunnen contact opnemen via zijn Instagram-pagina.