RUG en Hanze willen nieuw sportcentrum op Zernike

nieuws
foto: Frank de Kleine / Flickr.com

De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool willen op het Zernikecomplex een nieuw sportcentrum bouwen. Kosten: maximaal 30,5 miljoen euro. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het huidige sportcomplex in de zuidoosthoek van Zernike is na vijftig jaar aan vervanging toe. Volgens het college van bestuur van de RUG is het te klein, biedt onvoldoende voorzieningen en bovendien niet efficiënt of duurzaam. Het bestuur denkt daarom aan een nieuw gebouw.

De RUG en Hanze werken al twintig jaar samen als het gaat om studentensport. De Hanze draagt nu voor een derde bij aan de kosten – een even groot deel als het aantal Hanzestudenten dat gebruik maakt van het sportcentrum. Die samenwerking blijft in de toekomst bestaan. Volgens bestuursvoorzitter Jouke de Vries gaat de RUG als eigenaar het nieuwe gebouw voorfinancieren. De Hanze zal dan tien miljoen euro meebetalen, via de exploitatielasten van het gebouw.

Het nieuwe gebouw krijgt een andere locatie, omdat anders het huidige sportcentrum een tijdlang gesloten zou moeten worden. Het budget voor het nieuwe sportcentrum werd opgesteld met het prijspeil van september 2020. De nieuwbouw kan waarschijnlijk pas in 2023 beginnen. Het budget zal dan ook moeten worden aangepast, omdat de prijzen van nieuwbouw de laatste tijd enorm gestegen zijn.