Partij voor de Dieren tegen streetfishing in diepenring

nieuws
Foto: Erick Bakker

De Partij voor de Dieren heeft grote problemen met het ‘streetfishing’ evenement op zondag 28 september in de binnenstad. Volgens de PvdD is hier sprake van dierenleed.

Tientellen vissers nemen die dag deel aan een wedstrijd streetfishing. Daarbij mogen ze hun hengel vijf uur lang uitgooien. De deelnemers moeten de gevangen vis op een meetlat leggen en er een foto van maken.

De Partij voor de Dieren wil weten of het college van B&W hier een vergunning voor heeft afgegeven. Zo ja, dan is de gemeenteraad hier niet over ingelicht. De partij wil ook weten of de gemeente hengelvrije zones in de stad wil invoeren, om dit soort dierenleed in de toekomst te voorkomen.