Meer biodiversiteit bij nieuwbouw en verbouwing van panden

nieuws
Foto via Gemeente Groningen

De gemeente wil de biodiversiteit van de bebouwde omgeving versterken, door er meer natuur en groen aan toe te voegen. Het college heeft een initiatiefvoorstel van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren omarmd.

Dat wil ze doen via zogenoemde natuurinclusieve maatregelen op drie onderdelen van een gebouw. Het gaat om maatregelen in de gevel, zoals nestkasten voor vogels en vleermuizen, het vergroenen van de gevel en het dak, en als derde meer groen en minder verharding in de directe omgeving van het gebouw.

De regel gaat deel uitmaken van het proces van vergunningsverlening. Een aanvraag voor een vergunning wordt getoetst aan de uitgangspunten uit de regeling. Het gaat niet alleen om nieuwbouw, maar ook verbouw van bestaande gebouwen.

Groen op en aan gebouwen is volgens de gemeente niet alleen goed voor het verminderen van wateroverlast en hittestress, maar draagt ook bij aan een aangenamer binnenklimaat doordat het een isolerende werking heeft.