Gemeente kiest voor zonneparken in eigen beheer

nieuws
Foto: Grunneger Power

Het gemeentebestuur kiest voor zonneparken waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Er komt geen ruimte voor nieuwe commerciële initiatieven.

Het grootste deel van de zonneparken legt de gemeente aan op eigen grond: in Meerstad-Noord en Westpoort. Verder is er beperkt ruimte voor kleine lokale initiatieven met minimaal 51 procent lokaal eigendom.

Wethouder Philip Broeksma zegt: “De opbrengsten van de zonneparken op gemeentegrond vloeien terug naar de gemeente en de gemeenschap. Ze worden gebruikt om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken en energiearmoede te voorkomen.” De gemeente wil de potentie van zonnepanelen op daken benutten en de groei ervan versnellen.

De gemeente stelt bij de aanleg van zonneparken hoge eisen aan landschap, ecologie en betrokkenheid van de omgeving. Uit de inspraak kwam namelijk de zorg naar voren van mogelijke wildgroei aan zonneparken, aantasting van het landschap, en commerciële partijen die geen lokale binding hebben.