Langdurige armoede in Groningen licht toegenomen

Het aantal mensen dat vier jaar of langer in armoede leeft in de gemeente Groningen, is licht toegenomen. Wethouder Isabelle Diks maakt zich grote zorgen over deze stijging.

Deze stijging blijkt uit de nieuwste armoedecijfers over het jaar 2019 van het CBS. Van 2017 tot en met 2019 gaat het om een stijging van een 0,4 procent. In tegenstelling tot de langdurige armoede is het aantal mensen dat ongeveer één jaar in armoede leeft juist afgenomen, met 0,6 procent.

‘Echt verontrustend’

Wethouder Isabelle Diks maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen over langjarige armoede. “Het is misschien niet spectaculair, maar het is wel écht verontrustend. In Groningen zetten we in op het tegengaan van intergenerationele armoede. Er zijn generaties gezinnen die op 100 of 110% van het sociaal minimum leven”, zegt de wethouder.

“Dat gaat om een inkomen dat echt structureel te weinig is. Omdat het inkomen van mensen zo laag is, hebben ze geen tijd en ruimte meer voor andere zaken. Zoals ontwikkeling, een opleiding of kijken of je in een andere woning terecht kan komen. Het maakt ook dat je je kinderen een voorbeeld laat zien, waardoor zij zich ook minder makkelijk aan deze situatie kunnen ontworstelen”, aldus Diks.

Cijfers zeggen niet alles

Klaas Kloosterman, onderzoeker bij de gemeente Groningen, vertelt dat de armoedecijfers niet alles zeggen over beleid van de gemeente Groningen.

“Op basis van deze cijfers kun je niet zeggen of het armoedebeleid in Groningen goed of niet goed zou werken. Daarvoor zijn de verschillen met de landelijke trend te klein. Bovendien gaan beide trends dezelfde kant op”, aldus Kloosterman.

Veranderingen per buurt

In de onderstaande infographic staan de ontwikkelingen per buurt. Opvallend is dat de kortlopende armoede vooral is afgenomen in de Bloemen- en Vogelbuurt, De Hoogte, de Indische buurt en Paddepoel-Zuid. In deze buurten is een afname van ongeveer twee procent te zien tussen 2017 en 2019.

Bij een groot deel van de buurten zijn geen gegevens beschikbaar. In deze buurten gaat het om zulke lage aantallen, dat het CBS bang is dat de cijfers te herleiden zijn naar echte mensen. Daarom wil het CBS over deze buurten geen cijfers geven. Hierdoor is het lastig om te zeggen in welke buurten precies een stijging te zien is.

Kortdurende armoede (1 jaar)

Langdurende armoede (4 jaar of langer)

Deel dit artikel: