‘Laat geen dieren uit Boterdiep drinken, ruim geen dode vissen op en zwem niet in het water’

nieuws
Foto: Google Maps Streetview

Een inmiddels opgeloste storing in een waterzuivering bij Wehe den Hoorn bemoeilijkt de afvoer van zuurstofarm water uit het Boterdiep.
Waterschap Noorderzijlvest waarschuwt omwonenden en boeren daarom om dieren niet uit het water te laten drinken, geen dode vissen op te ruimen en om niet in het Boterdiep te zwemmen bij Wehe den Hoorn.

Het zuurstofarme water zit in het Boterdiep, omdat er eind vorige week een tank met wei heeft gelekt bij FrieslandCampina bij Bedum. Daardoor is ongezuiverd afvalwater in het Boterdiep gelekt, waardoor tussen Groningen (bij het gemaal Stad en Lande) en Onderdendam een grote hoeveelheid vissen het leven liet.

Daar komt nog een twee probleem bij, zo stelt Noorderzijlvest: “Onze zuivering in Wehe den Hoorn heeft afgelopen weekend een poosje niet gewerkt. Daardoor is ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater terecht gekomen.”

Inmiddels werkt de zuivering weer, maar de kwaliteit van het gezuiverde water is nog niet op het normale gewenste niveau, zo stelt Noorderzijlvest:  “De metingen geven lagere waarden dan normaal aan. In dit gebied is vooralsnog geen vissterfte geconstateerd.”

Mix van zuurstofarm water voorkomen

Het waterschap wil er nu voor zorgen dat de twee stromen met zuurstofarm water niet bij elkaar komen. “Momenteel kunnen we niet spuien op zee. Daarom zet het waterschap nu het boezempeil op zodat de waterstanden in het gebied stijgen”

Het spuien kan hopelijk morgen wel gaan beginnen. Het zuurstofarme water gaat dan, vanuit het Boterdiep,  via het Reitdiep richting het Lauwersmeer. “Het verontreinigde water van de onbedoelde lozing bij Wehe-den-Hoorn kan dan via de normale route langs Leens en Zoutkamp naar zee afgevoerd worden. Zo spoelen we het watersysteem met kracht door”, aldus het waterschap.