Gemeente pakt verkeersveiligheid Eeldersingel, Lepelaar en Parellelweg Glimmen aan

De gemeente investeert in de loop van dit jaar en in 2022 in totaal zo’n 600 duizend euro in de verkeersveiligheid op drie locaties: de Eeldersingel, De Lepelaar en de Parallelweg in Glimmen.

De Eeldersingel, tussen de Paterswoldseweg en het sluisje, is onveilig voor fietsers en voetgangers. De fietsstroken zijn te smal en het zebrapad bij de Badstratenbuurt is niet goed herkenbaar. De gemeente gaat daarmee aan de slag.

Er komen ook maatregelen aan de Paterswoldseweg ter hoogte van De Lepelaar. Vanwege de aanwezigheid van twee basisscholen in de buurt steken daar veel kinderen over. De gemeente denkt aan een verhoogd plateau voor de oversteekplaats, duidelijk herkenbare bestrating en bebording.

Tenslotte komen er snelheidsremmende maatregelen rond de Parallelweg in Glimmen. Er wordt daar namelijk vaak te hard gereden.