Statenfractie GroenLinks aast op deel van Rijksmiljoenen tegen leegstand

nieuws
Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

De Rijksoverheid maakte in mei bekend dat het 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor herstructurering van winkelgebieden en binnensteden. Dat geld zou ook voor een deel in de Groninger gemeenten moeten landen,  zo stelt de Statenfractie van GroenLinks.

De Groninger gemeenten moeten daarom gaan samenwerken bij de herstructurering, zo stel stelt GroenLinks Statenlid Nadja Siersema: “Dat moet leiden tot betere resultaten en een groter stuk van die 100 miljoen euro.”

“Omdat gemeenten en bedrijven niet uit zichzelf richting samenwerking gaan, zou de provincie wat GroenLinks betreft een coördinerende rol moeten spelen”, vervolgt Siersema. In schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten vraagt GroenLinks het provinciaal bestuur naar de mogelijkheid samenwerking tussen gemeenten te bevorderen en tegelijkertijd maatregelen te nemen om aan de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegemoet te komen.