Partij voor de Dieren wil meevallers inzetten voor subsidieregeling groene daken

nieuws

De Partij voor de Dieren wil dat een deel van het positieve resultaat van de jaarrekening wordt besteed aan verhoging van het subsidieplafond voor groene daken.

De PvdD gaat dit tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 aan het college vragen. Het subsidiepotje voor groene daken, die bijdragen aan de verkoeling en de biodiversiteit, is namelijk al op. Raadslid Terence van Zoelen wil dat deze succesvolle regeling wordt voortgezet en aangevuld.

“Extra groen op daken verhoogt onze weerstand tegen de klimaatverandering die nu erg hard gaande is,” zegt Van Zoelen. “In plaats van het positieve resultaat op de bank te willen zetten, moeten we het geld voor ons laten werken en juist extra in groen investeren om in de toekomst weerbaar te zijn.”

Jaarlijks is 250.000 euro aan subsidie gereserveerd om 200 daken van inwoners, bedrijven en instellingen te vergroenen. De animo was dermate hoog dat het subsidieplafond voor dit jaar inmiddels bereikt is en pas volgend jaar nieuwe aanvragen gedaan kunnen worden. De Partij voor de Dieren wil dat dit subsidieplafond zo snel mogelijk verhoogd wordt.