Partij voor de Dieren opent ‘Meldpunt Bomen en Biomassa’ in Groningen

nieuws

De Partij voor de Dieren heeft vrijdag een nieuw meldpunt geopend, waarop naast kapvergunningen ook biomassa-installaties kunnen worden aangemeld. De fractie wil zo een beter overzicht krijgen van klachten uit de provincie.

De gemeentelijke en provinciale fractie maken zich grote zorgen over het verlies aan bomen en de toename van biomassacentrales. In 2019 begon de fractie daarom al een bomen-meldpunt, waar kapvergunningen op weergegeven worden. Het nieuwe meldpunt duidt nu ook plekken aan waar hout wordt verbrand voor de opwekking van stroom of warmte.

Met de meldingen hoopt de Groninger fractie een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de soorten klachten en de locaties van kap en typen biomassacentrales. Daarmee wil de partij betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en druk uitoefenen op gemeenten en provincie. “We merken dat inwoners zien dat er veel gekapt wordt en tegelijkertijd nergens makkelijk kunnen inzien welke kapvergunningen in de buurt zijn aangevraagd. Wij hebben de kapvergunningen nu op een eigen kaart gezet!”

Bomen worden teveel gezien als zomaar een grondstof, zo stelt Ankie Voerman, voorzitter van de Groninger Statenfractie: “Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.”