“Noorderplantsoen en Stadsstrand worden vanaf 22.00 uur stiltegebied”

nieuws
Foto: Anneloes Struik

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen neemt verschillende maatregelen om de overlast in het Noorderplantsoen en in de omgeving van het Stadsstrand te beteugelen. De maatregelen gaan nog deze week in.

Het Noorderplantsoen en het Stadsstrand worden vanaf 22.00 uur een stiltegebied. De politie en medewerkers van de Handhaving gaan hierop toezien en zullen bezoekers vanaf 21.30 uur hier op gaan wijzen. Op twee plaatsen in het Noorderplantsoen gold al een alcoholverbod. Het gaat om het gebied bij de vijver en bij de speelweide. Als er overtredingen worden geconstateerd dan zullen bekeuringen worden uitgedeeld. Daarnaast geldt vanaf 22.00 uur een alcoholverbod voor het Stadsstrand. Voor dit tijdstip wordt gekozen omdat uit ervaring blijkt dat de overlast bij het Stadsstrand in de late avond en in de nacht ontstaat.

Gebiedsverbod
Vorige week en de afgelopen dagen hebben grote groepen mensen veelvuldig overlast veroorzaakt in het Noorderplantsoen en het Stadsstrand. “Tot driemaal toe moest er door de politie worden ingegrepen”, vertelt Schuiling. “Tot diep in de nacht werd er herrie geschopt en dit betekent dat er weinig respect is voor de omwonenden van het Plantsoen. Bovendien was er agressie tegen politieagenten en dat is helemaal onacceptabel. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden vijf personen aangehouden. Op basis van de informatie ga ik beslissen of deze personen ook een gebiedsverbod voor langere termijn moeten krijgen.”

Afval, toiletten en barbecues
Om de overlast verder aan te pakken worden bij het Stadsstrand openbare toiletten en plaskruizen geplaatst. Het stadsbestuur vindt dat deze in het Noorderplantsoen inmiddels voldoende aanwezig zijn. Wel wordt in het plantsoen gekeken of er ook grotere afvalbakken geplaatst kunnen worden. Daarnaast worden de regels voor barbecue-gebruik aangescherpt. “Kleinschalig barbecue-gebruik op daarvoor aangewezen plekken blijft toegestaan, maar niet te dicht in de buurt van de huizen. Hier gaan we ook op handhaven.”

De maatregelen gelden voor de komende zomerperiode.

Deel dit artikel: