“Nieuwe bedrijvigheid zoveel mogelijk in bestaande omgeving’

De groei van de werkgelegenheid in Groningen moet zoveel mogelijk worden opgevangen in de bestaande omgeving. Dat staat in een conceptstrategie van de gemeente over werklocaties.

Tot het jaar 2040 zijn er alleen al in de gemeente Groningen zo’n 15 duizend extra banen nodig. Op bestaande werklocaties is de ruimte om te groeien beperkt, dus is slimmer en intensiever ruimtegebruik gewenst. In de conceptstrategie kiest de gemeente naast klassieke kantorenlocaties en bedrijventerreinen ook voor het mengen van functies, zoals wonen en werken.

“De gronduitgave voor nieuwe bedrijvigheid is de afgelopen twee jaar heel hard gegaan,” zegt wethouder Roeland van der Schaaf van Ruimtelijke Ordening. “Daarnaast hebben we ook nog stevige ambities op het gebied van woningbouw, energie, klimaat en groen. Dit maakt dat we zorgvuldig om moeten gaan met de beschikbare ruimte.”

Wethouder Paul de Rook van Economie zegt: “Op vier locaties komen gemengde woon-werkgebieden: de Stationslocatie, Stadshavens, de Suikerzijde en Meerstad-Eemskanaalzone. Ook op het Europapark en in de Reitdiepzone wordt dit mengen van wonen en werken toegepast. Het zorgt voor een prettiger omgeving en minder verkeer.”

De gemeente zet verder in op intensiever gebruik van de ruimte op bestaande werklocaties, bijvoorbeeld door hoger te bouwen, dichter op elkaar of parkeren op het dak of onder de grond. Ook wordt uitbreiding van de voorraad werklocaties onderzocht, bij Westpoort en aan de oostkant van de stad rondom de A7.

Deel dit artikel: