“Natuurbranden in Nederland worden onbeheersbaar door klimaatverandering”

nieuws
Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Natuurbeheerders moeten de komende jaren hun natuurgebieden anders gaan inrichten. Gebeurt dat niet dan krijgt de brandweer steeds meer moeite om een brand onder controle te krijgen. Daarvoor waarschuwt het Instituut Fysieke Veiligheid in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Oorzaak is de klimaatverandering. Omdat het op aarde steeds warmer wordt neemt de brandbaarheid van de natuur toe. De jaartemperaturen liggen hoger, het groeiseizoen wordt langer en er ligt meer dood hout in de bossen. Ook groeit er meer vegetatie dat sneller vlam vat. Vorig jaar ging het verschillende keren mis. Zo woedde er dagenlang brand in natuurgebied de Deurnese Peel en in Nationaal Park De Meinweg. Maar ook dichter bij huis ging het mis. In april vorig jaar ontstond er een heidebrand nabij Roden. Zeventig brandweerlieden uit de hele regio konden ternauwernood voorkomen dat het vuur de bossen in trok.

Brandbaar struikgewas
Wat bij Roden ternauwernood voorkomen kon worden is wel het scenario waar de brandweer voor vreest. Natuurbranden die grote stukken bos of heide in de as leggen en die dagenlang duren waarvoor de brandweer niet genoeg personeel, materieel en niet voldoende bluswater heeft. Ondertussen ziet de brandweer dat de natuur druk bezet wordt. Campings en bebouwing staan aan de randen van de bossen vaak met brandbaar struikgewas tot aan de voordeur. De brandweer vindt dat dat anders moet.

Spagaat
Natuurbeheerorganisaties herkennen het probleem maar zitten tegelijkertijd in een spagaat. Dood hout weghalen klinkt logisch, maar als dood hout vol zit met insecten, pissebedden en mossen dan schaadt dit de biodiversiteit. Volgens de brandweer is er daarom duidelijke wetgeving nodig en moet de minister van Veiligheid en Justitie eindverantwoordelijkheid krijgen.