Partij voor de Dieren in opstand tegen ‘natte vingerwerk’ rond reeënjacht in Groningen

nieuws
Foto: jggrz via Pixabay

De Partij voor de Dieren vindt dat de Provincie Groningen gebruikt maakt van ‘natte vingerwerk’ en drogredenaties bij de toekenning van een jachtontheffing op bijna duizend reeën in de provincie.

De provincie wil 890 reeën laten afschieten in verband met de verkeersveiligheid en schade aan gewassen. Nog eens 89 dieren moeten worden afgeschoten omdat ze ziek zijn en mogelijk onnodig lijden.

Allemaal drogredenen, zo stelt de Partij voor de Dieren, want volgens de fractie lijdt het afschieten van dieren niet tot minder aanrijdingen. Ook draagt stoppen met afschot niet bij aan een toename van het aantal dieren, aldus de PvdD.

De Partij van de Dieren vindt het raar dat de provincie 890 reeën, zo’n 20 procent van de geschatte populatie, wil doden, terwijl niet bekend is hoeveel er daadwerkelijk zijn. Ook vraagt de fractie zich af of hekken en wildspiegels het probleem niet kunnen oplossen, zodat de ‘makkelijke optie’ van afschot achterwege kan blijven.

Deel dit artikel: